Menta Hem Bitkileri Hem Çevreyi Koruyor

Menta Hem Bitkileri Hem Çevreyi Koruyor

Menta Hem Bitkileri Hem Çevreyi Koruyor

Menta hem bitkileri hem çevreyi koruyor

Küresel ölçekte yaşanan üretim teknolojilerini yakından takip eden Menta, ürün geliştirme süreç- lerini sanayi ölçeğinde üretimlere dönüştürüyor. Piyasaya sundukları yeni nesil ürünler ise daha güvenli ve daha çevre dostu.

Kullanıcı ve çevre dostu ürünler için araştırmalarını sürdüren Menta, ürün çeşitliliği ve son teknolojilerle hem tarıma hem de üreticilere büyük hizmetler veriyor. Kalıntı süreleri daha düşük ve birim alana düşük doz ile uygulanan, süspansiyon konsantre ve granüler formda ürünlerle bitki korumaya yeni bir bakış getiriyor. Farklı etki mekanizmaları olan bu ürünlerin bitkilerde direnç yönetimini sağlamakta rolü büyük. Suda eriyen ambalajlarla ürüne temas etmeden, hava, su, toprak kirliliğini önleyen ürün teknolojileriyle Menta üretim ve tüketimin her aşamasında güvenli uygulamalar sunuyor. Menta'da bitki besleme ürünleri bitki koruma ürünleri hassasiyetinde üretiliyor. Bu hassasiyet hammadde girişinden başlayarak üretimin her aşamasının kontrol, kayıt ve güvence altında tutulmasında. Bu sayede

Menta'da her zaman en iyi sonucu alacağınız profesyonel ürünlerle karşılaşıyorsunuz. Modern tarım uygulamalarında bitki besleme artık bitki koruma ile aynı önem düzeyinde. Yaşam döngüsünün başından başlamak üzere bitki besin ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmış bitkiler geç dönemlerde hastalıklara ve zararlılara karşı çok daha dirençli. Bu direnç sonucunda ürünlerde verim ve kalite artışı doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bitki koruma ürünlerinin tüketimi de daha kontrollü yapılıyor. Ancak bitkilerin besin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamak sadece uygun dönemde, uygun miktarda kullanılan profesyonel ürünlerle mümkün. Bu yüzden Menta bitkiler üzerinde çalışıyor, bitkilerin ihtiyaçlarını anlıyor ve onlara ekimden hasada kadar gerekli olan bütün besin ihtiyaçlarını düzenli

olarak verebilmek için çalışıyor. Bu ürünleri daha düşük dozlarda daha etkin olarak bitkiye aktarabilmek için şelatlama ve komplekslendirme teknolojilerinden ilham alıyor. Kullanım ve maliyet avantajı sağlayan solüsyon ve süspansiyon formülasyonlarda ürünler geliştiriyor. Her geçen gün sayısı artan geniş ürün yelpazesi ile tarımsal üretimin yapılması için üreticinin ihtiyaç duyduğu her ürün grubunda çözümler sunan Menta, toprağın geleceğini önemsiyor. Menta Tarım üretim tesisleri ise su ve hava arıtma sistemleri ile çevreye saygılı ve yeşil bir tesis olma özelliğini sürdürüyor.