Kalite Kontrol ve Ar & Ge

Kalite Kontrol ve Ar & Ge

AR-GE

Tarım kimyasalları sektörü dünyada bilişim teknolojileri ve beşeri ilaç sektörlerinden sonra en çok Ar-Ge faaliyetlerine yatırımda bulunan 3. sektör olma özelliğindedir.

Biz de Menta olarak bitki koruma ve bitki besleme ürünlerini en yeni içerik bileşenler ile ve en son teknolojik gelişmelerin ışığında hazırlayarak Türk çiftçisinin hizmetine sunmaktayız.

Ar-Ge Laboratuvarları, daha etkin ve daha çevreci ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin sanayi ölçeğine uyarlanması konularında Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. 

Piyasa ve müşteri merkezli oluşan talepleri karşılamak, kişiye ve ürüne özel çözümler geliştirmek için saha ve laboratuvar çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Piyasa ve müşteri taleplerini henüz oluşmadan belirlemek ve bu taleplere yön vermek için yeni ürünler geliştirmek Ar-Ge Laboratuvarları’mızın bir diğer çalışma sahasıdır. Bu amaçla dünyada oluşan son üretim ve formülasyon teknolojileri takip edilmekte ve ülkemizin tarım ve kimya envanterine girişi sağlanmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerinden mümkün olan en fazla faydayı elde etmek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak için bilgi ve teknoloji akışının sağlanması birinci önceliktir. Bu amaç için dünya genelinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren ve OECD’nin GLP (Good Laboratory Practice – İyi Laboratuvar Uygulamaları) esaslarını sağlayan çeşitli uluslararası laboratuvarlar ile işbirlikteliğimiz sürmektedir.


KALİTE KONTROL

Üretim tesisleri içerisinde yer alan Kalite Kontrol Laboratuvarları Ar-Ge Laboratuvarları’ndan farklı olarak, mevcut üretimlerin kalite kontrol analizlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.

Hammadde girişinden mamul madde çıkışına kadar üretimin hammadde, yarı mamül ve mamül madde safhalarında ayrı olarak kalite kontrol analizleri yapılmakta ve ürünlerin spesifikasyonlarına ve garanti edilen içeriklerine göre uygunlukları denetlenmektedir.

Son teknoloji ürünü Sıvı ve Gaz Kromotografik Analiz yöntemleri ile en hassas ölçümlemeler yapılmakta ve üzerinde MENTA etiketi taşıyan her ürünün tüm yönleriyle en uygun şekilde son kullanıcıya ulaşması sağlanmaktadır.