Menthorin 10 G


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menthorin 10 G
Ürün Adı : MENTHORİN 10 G
Etken Madde  : % 10 Fosthiazate
Formülasyon Şekli : Granül (G)
Özelliği : Dikim öncesi kullanılan granül formülasyonda bir nematosittir.
Grubu : 1-B NEMATOSİT
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Atropin Sülfat‘tır. Zehirlenme şiddetine göre tedavi uygulanır. Hafif vakalarda 1-2 mg Atropin Sülfat 10 dakika aralıklarla verilir. Şiddetli zehirlenmelerde 2-4 mg Atropin Sülfat verilmelidir.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 kg - 4 kg - 10 kg

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Seralardaki uygulaması:
Domates ve Hıyar: Toprak çok iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış olmalıdır. MENTHORİN 10 G, gübre makinası veya lastik eldiven giyilerek el ile basitçe toprak yüzeyine eşit olacak şekilde serpilir. Serpilmiş ilaç, rotavatör (çapa makinası), diskaro ya da el çapası ile 10 - 15 cm derinliğe kadar iyice karıştırılır.  Fideler beklemeden ya da 1-2 gün içinde dikilebilir.

Muzda uygulama: İlk uygulama, bakım - onarım döneminde açılan muz ocaklarında (yalaklarda) uygulanan organik gübre ile birlikte toprağa karıştırılır. 2. birinci uygulamadan 4 - 5 ay sonra toprak yüzeyine önerilen dozda MENTHORİN 10 G serpilir, muz kökleri çok yüzeyde ise doğrudan damla sulama sistemi ile sulanır değilse basitçe tırmıkla ya da el çapası ile hafifçe karıştırılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTHORİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-B olarak sınıflandırılmış bir nematosittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTHORİN 10 G‘nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                      KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
Domates (Sera) Kök Ur Nematodu
(Meloidogyne spp.) 
4 kg/da
Muz Kök Ur Nematodu
(Meloidogyne spp.)
50 g/yalak başına
Muz Spiral Nematodu
(Helicotylenchus multicinctus)
50 g/yalak başına