Epirus 200 EC


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Epirus 200 EC
Ürün Adı : EPİRUS 200 EC
Etken Madde  : 200 gr / L Ethoprophos
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kontak etkili toprak insektisiti ve nematositidir. Ekoparasit nematodların toprak popülasyonlarına karşı etkilidir.
Grubu : 1-B NEMATOSİT 
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral LD50: 62 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Atropin Sülfat ve Toxogonin’dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg’dan başlayarak 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor  tedavisi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir temiz kapta birkaç lt su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır.  Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 lt su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır. İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır. İlacın  deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır. İlacın  etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer  toprak altı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ

EPİRUS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-B olarak sınıflandırılmış bir nematosittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EPİRUS‘un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                    KULLANILDIĞI BİTKİ VE NEMATODLAR
BİTKİ ADI NEMATOD ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
Sebze Kök-ur nematodları
(Meloidogyne spp.)
5 L / dekar
Fidelerin şaşırtıacağı
gün veya 1-2 gün önce