Mentafix


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mentafix
Ürün Adı : MENTA FİX
Etken Madde  : 50 gr / L Mepiquat Chloride
Formülasyon Şekli : Solüsyon (SL)
Özelliği : Sistemik etkili bir bitki gelişim düzenleyicisi olup yapraklar     tarafından alınarak bitkinin tüm aksamına taşınır. Kısa sürede etki   göstererek verim artışı sağlar. 
Grubu : BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral LD50: 464  mg / kg
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir. Arılara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Daha sonra aletin deposu su ile tamamlanarak iyice karıştırıldıktan sonra uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Alkali ilaçlar ve yağlar hariç diğer insektisit ve  fungisitletle karıştırılarak uygulanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Pamukta kullanılması: 

Pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler. Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ve buna bağlı olarak derli toplu bir bitki, böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfus eder ve alt dallara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılır.

Daha az tarak ve koza (elma) dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat.

 Etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için:

- Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.

- Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzeni uygulanmalıdır.

 Uygulama zamanı: En uygun kullanma zamanı, çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisindedir. Yukarda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

 Uygulama dozu: Genel olarak bir defada ve 100 ml / dekar dozda uygulanır. Uygulanan tarlada anormal derecede vejetatif bir gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml / dekar dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

Parçalı uygulama: Yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4 ‘e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da kullanılabilir ve sağladığı faydalardan istifade edilebilir.

Parçalı uygulamalarda dozları:

1. uygulama: 25 ml / dekar (tarak başlangıcı )

2. uygulama: 25-50 ml / dekar (1. suyun önüne veya gelişme zayıf ise sudan sonra )

3. uygulama: 25-50 ml / dekar (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun önüne )

4. uygulama: 25 ml / dekar (pamuk büyümeye devam ediyorsa yapılır.)

 Yer aletleri ile dekara en az 20 litre ile atılmalıdır. Uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının ilaçlama zamanına tesadüf ediyorsa  haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

Soğan ve sarımsakta kullanılması: Soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyor ise ilacın  en uygun uygulama zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu dönemde  soğan genellikle  4-5 yapraklı  olup 20-25 cm boydadır ve  baş bağlamaya  başlamıştır. Arpacıktan baş soğan yetiştiriliyor ise uygulama zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Sarımsakta kullanılma zamanı, arpacık soğanda olduğu gibidir. Gerek soğan gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

Yer fıstığında kullanılması:

Yer fıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının % 25-30 olduğunu göstermiştir. Yerfıstığında çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Yerfıstığında bir defada ve 150 ml / dekar dozda kullanılır.

                                                                KULLANILDIĞI BİTKİLER
BİTKİ ADI ETKİ KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
Pamuk Aşırı büyümeyi önler,
erkencilik sağlar
Dozu: 100 ml / dekar
Dönemi: Çiçek başlangıcı ile çiçek doruğu arasında
veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml / dekar
dozda 10-15 gün ara ile 3-4 tatbikat
Soğan ve
Sarımsak
Verim artışı sağlar Dozu: 100 ml / dekar
Dönemi: Tohumdan üretilen soğanda: Ekimden
3-3,5 ay sonra, soğan 4-5 yapraklı iken.
Arpacıktan üretilen soğanda: Ekimden yaklaşık 2,5 ay sonra.
Sarımsakta uygulama: Dikimden yaklaşık  2,5 ay sonra
Yer fıstığı Verim artışı sağlar Dozu: 150 ml / dekar
Dönemi: Çiçek başlangıcı ile tam çiçek döneminde