Menta Bakır 50 WP


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta Bakır 50 WP
Ürün Adı : MENTA BAKIR 50 WP
Etken Madde  : % 50 Bakıroksiklörür
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Geniş kullanım alanına sahip koruyucu bir fungisittir.
Grubu : 1 FUNGİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral  LD50: 700 mg / kg
Çevreye Etkisi : Arılara zehirsizdir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,8 kg - 4 kg

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer ilaçlar ile karıştırılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Elma kara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Armutta kara leke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Şeftali ve kayısı yaprak delen: 1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce , 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.

Erik cep hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antep fıstığı karazenk: 1. ilaçlama çiçek  dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil uçkurutan: Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400 gr / 100 L su dozunda uygulama yapılır.

Zeytin halkalı leke hastalığı: İlaçlamalar; Marmara bölgesinde 1. ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1. ilaçlama Kasın veya Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1. ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2. ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Bağ antraknozu: 1. ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda, 2. ilaçlama çiçeklenmeden önce, 3. ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4. ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5. ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 °Cveya en düşük sıcaklığın 10 °C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Fasulye antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Domates, patlıcan, patates erken yaprak yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.

Sebze fideliklerinde çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

Yer fıstığı yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.

Tütün fidelerinde Çökerten: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTA BAKIR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA BAKIR’ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

                                                      KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Elma Elma karalekesi
(Venturia iİnaequalis) 
800 gr - 400 gr
/ 100 L su
21 gün
Armut Armut karalekesi  
(Venturia  pyrina)
800 gr - 400 gr
/ 100 L su
21 gün
Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum) 400 gr / 100 L su
Kayısı Kayısıda yaprak delen (Clasterosporium carpophilum) 400 gr / 100 L su
(Normal dönem)
800 gr / 100 L su (Dormant dönem)
21 gün
Şeftali Yaprak delen
(Coryneum beijerinckii)
800 gr / 100 L su
(1. ilaçlama)
400 gr / 100 L su
(2. ilaçlama)
21 gün
Şeftali yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
800 gr / 100 L su
Erik Erik cep hastalığı
(Taphrina pruni)
800 gr / 100 L Su 21 gün
Antep fıstığı Kara zenk 
(Septoria pistacina)
500 gr / 100 L Su 21 gün
Turunçgiller Uçkurutan 
(Phoma tracheiphilla)
400 gr / 100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı leke
(Cyclogonium oleaginum)
400 gr / 100 L su 21 gün
Bağ *Mildiyö
(Plasmopara viticola)
**Antraknoz 
(Elsinoe ampelina)
300-500 gr / 100 L su 21 gün
Domates ***Mildiyö
(Phytophthora infestans)
300-500 gr / 100 L su 14 gün
Bakteriyel benek hastalığı
(Pseudomonas syringae
pv. tomato)

Bakteriyel leke hastalığı
(Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria)
300-400 gr / 100 L su
Patates Patates mildiyösü
(Phytophthora infestans)
300 gr / 100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)
Adi yaprak ve hale yanıklığı
(X. campestris, P. Syringae)
500 gr / 100 L su

300 gr / 100 L su
14 gün
Domates,
Patlıcan,
Patates
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
500 gr / 100 L su 14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi
(Pseudomonas  syringae
pv.lachyrmans)
300 gr /  100 L su 14 gün
Sebze
fideleri
Çökerten 
(Pythium spp., Rhizoctania spp.,
Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia sp.)
300-500 gr / 100 L su
Fidelik ilaçlaması
14 gün
Aspir Yaprak lekesi 
(Alternaria carthami)
300 gr / 100 L su 14 gün
Şerbetçi otu Mildiyö 
(Pseudoperonospora humuli)
500 gr / 100 L su 14 gün
Yer fıstığı Yaprak leke hastalığı
(Cercospora arachidis)
400 gr / 100 L su 14 gün
Tütün fideleri Çökerten 
(Pythium spp,, Alternaria spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.)
400 gr / 100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.