Arya


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Arya

 

 

 

 

 

Ürün Adı : ARYA
Etken Madde  : 700 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC) 
Özelliği :  Çok yönlü koruyucu bir fungisittir.
Grubu : M1 - FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.  Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 1 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

*** Domates mildiyösü için dekara uygulamalarda 50 litre su kullanılmaktadır.

Uygulama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kalsiyum ve Thiram içeren ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ mildiyösü: 1.uygulama: sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.2. ve diğer uygulamalar: ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Tomurcukların kabardığı dönemde bir uygulama yapılır.

Bağda ölükol: Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır. Yaz uygulaması: 1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğunda yapılmalıdır

Zeytin Halkalı Leke: Marmara Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesinde: 1. ilaçlama: Hasattan sonra, 2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

-Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı): 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erken organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. İlaçlama yapılmalıdır.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır, 10-12 gün ara ile devam edilir.

Domates Erken Yaprakyanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmezbaşlanır, iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile devam edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: ARYA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ARYA’nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

 

Bitki Adı

 

 

Zararlı Organizma Adı

 

 

Uygulama Dozu

 

 

 

Son Uygulama İle Hasat Arası Süre

 

 

*Bağ

 

 

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 ml / 100 L su

14 gün

Şeftali

 

Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

300 ml / 100 L su

7 gün

 

Bağ

 

Bağda ölükol

(Phomopsis viticola)

200 ml /100 L su yaz ilaçlaması

14 gün

Zeytin

 

Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum)

150 ml /100 L su

14 gün

Kayısı

 

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila)

200 ml /100 L su

90 gün

      Domates**

 

 

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

100 ml / da***

(200 ml / 100 L su)

14 gün

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

175 ml / 100 L su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

(**) Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.