Anjelik


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Anjelik
Ürün Adı : MENTA ANJELİK
Etken Madde  : 250 gr / L Azoxystrobin
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC) 
Özelliği : Strobilurus grubunda yer alan kontak,
sistemik ve mesosistemik etkili bir fungisittir.
Grubu : C-3,11 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Mide, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına
dikkat ederek yıkanmalıdır. Mangal kömürü ve müshil ilacı
verilir. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olmak gerekir. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Bitkinin fenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 litredir.

İlacın hazırlanması ve uygulama tekniği: Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurulur ve karıştırıcı çalıştırılır. Sonra gerekli miktar ilaç depoya ilave edilir ve karıştırmaya devam edilerek su seviyesi tamamlanır, ilaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.  

KARIŞABİLİRLİĞİ

ANJELİK‘in domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Primiphos methyl, Hexaconazole, Primicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothalonil ile karışabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Bağda mildiyö: Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede, ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30 °C oluncaya kadar devam edilmelidir.

Bağda Külleme: 1. ilaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilmelidir.

Bağda Ölü kol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama 8-10 cm , 3. ilaçlama ise 25 –30 cm boyda iken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içinde ANJELİK ile ilaçlama sayısı 4’ü geçmemeli, 3’ten fazla  üst üste kullanılmamalıdır.

Kabakgilerde  mildiyö ve külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domateste (açıkta yetiştirilen) mildiyö ve erken yaprak yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Karpuzda erken yaprak yanıklığı: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Biberde (sera ) külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Bitki tahammülü :Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, ANJELİK ilacının, tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

ANJELİK adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C-3, 11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ANJELİK‘in  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C-3,11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                  KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Bağ Bağ mildiyösu 
(Plasmopara viticola)
75 ml / 100 L su 21 gün
Külleme 
(Uncinula necator)
75 ml / 100 L su 21 gün
Ölü kol 
(Phomopsis viticola) 
(Yaz ilaçlaması)
75 ml / 100 L su 21 gün
Kabakgiller Mildiyö
(Pseudoperonospora
cubensis)
60 ml / 100 L su 3 gün
Külleme 
(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotheca  fuliginea)
75 ml / 100 L su 3 gün
Domates
(tarla)
Mildiyö 
(Phytophthora infestans)
75 ml / 100 L su 3 gün
Erken yaprak yanıklığı 
(Alternaria solani)
75 ml / 100 L su 3 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria cucumerina)
75 ml / dekar 3 gün
Biber
(sera)
Külleme 
(Leveillula taurica)
75 ml / 100 L su 3 gün