Kafka


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Kafka
Ürün Adı : KAFKA
Etken Madde  : % 80 Kükürt
Formülasyon Şekli : Suda Dağılabilen Granül (WG) 
Özelliği : Fungisit ve akarisit
Grubu : M2 - FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.  Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Boşalan ambalajları usulüne uygun imha ediniz. 
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

PİYASAYA TAKDİM ŞEKLİ:  800 g, 1 kg

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi : 1. Uygulama: çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. Uygulama : Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde , 3. Uygulama : çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. Ve diğer uygulamalar : 3. Uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre , tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Yaprak Uyuzu : Bağ küllemesine karşı kullanılan ilaç bu zararlıyı da kontrol altına aldığından , bağ yaprak uyuzuna karşı özel bir uygulama gerekmez.

Elma Küllemesi : 1. Uygulama : Pembe çiçek tomurcuğu döneminde , 2. Uygulama : çiçek taç yapraklarının %60 -70 ‘i dökülünce , 3.ve diğer Uygulamalar : Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şeftali Küllemesi : 1. Uygulama : Önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık, bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı 1/ 3’ ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar : bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Gül Küllemesi: Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ilacın etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

Begonya Külleme: Yapraklar üzerinde ilk belirtiler görülünce uygulamalara başlanır, birer hafta ara ile uygulama tekrarlanır.

Hıyar (tarla) Kabakgillerde Külleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27˚C‘nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Soğan Mildiyö : Günlük ortalama sıcaklığın 16 ˚C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Nohut Antraknozu : Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 ˚C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye Pası : Çevrede fasülye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasülyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Turunçgil kırmızıörümceği: Uygulamaya zararlının taze sürgünlere geçmeden önce yeni çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan 1 hafta sonra da uygulama yapılabilir. Ağaçların içi ve dışı yaprakların alt ve üst yüzeyleri iyice ilaçlanmalıdır. Günün en sıcak ve yapraklardaki çiğ dolayısıyla sabahın erken saatlerinde uygulama yapılmamalıdır.

Turunçgil Tomurcuk Akarı : Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde, iklim koşullarına göre ilkbaharda sürgünler 8-10 cm olduğu zaman eski gözlerden yeni gözlere geçişin en fazla olduğu mart sonu nisan başları uygulama yapılır. Birinci uygulamadan 20-25 gün sonra tekrar uygulama tekrarlanır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ

KAFKA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M2 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için KAFKA’nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup M2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yazlık ve kışlık yağlarla karışmaz. Başka ilaçlarla karışım yapılacak ise, karıştırılmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi yapılması önerilir. Karışım hazırlandıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arası Süre
*Bağ Bağ küllemesi
(Erysiphe necator)

Bağ yaprak uyuzu
(Eriophyes vitis)
400 g/100 L su 7 gün
Elma Külleme
(Podosphaera leucotricha)
400 g/100 L su 7 gün
Şeftali Külleme
(Podosphaera leucotricha)
400 g/100 L su 7 gün
Gül Külleme
(Sphaerotheca pannosa var. rosae)
400 g/100 L su --
Begonya Külleme
(Microsphaera begoniae)
300-350 g/100 L su --
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300 g/100 L su 7 gün
Soğan Soğan mildiyösü
(Peronospora destructor)
300 g/100 L su 7 gün
Fasulye Fasulye pası
 (Uromyces appendiculatus)
300 g/100 L su 7 gün
Hıyar (Tarla) Kabakgillerde külleme
(Erysiphe cichoracearum)
400 g/100 L su
(200 g/da) (50 litre su ile kullanılmıştır)
7 gün
**Turunçgiller Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) 600 g/100 L su 7 gün
Turunçgil tomurcuk akarı
(Aceria sheldoni)

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Kükürtlü ilaçlar ile yazlık yağlar arasında bir aylık süre olmalıdır.