Santor


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Santor
Ürün Adı : SANTOR
Etken Madde  : 30% Cymoxanil + 22.5% Famoxadone
Formülasyon Şekli : Suda Dağılabilen Granül (WG)
Özelliği : Hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir.
Grubu : 27-C3:11 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur . Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 80 g - 400 g

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYONU

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Domateste erken yaprak yanıklığı hastalığında dekara 100 L ilaç normu uygulanmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer bitki koruma ürünler ile karıştırılmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Hıyarda Yalancı mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir
Domateste Mildiyö ve Erken Yaprak yanıklığı hastalıklarına karşı hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Bağ Mildiyösü hastalığına karşı sürgünler 25-30 cm’ye ulaştığında ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.
Patateste mildiyö hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.
Karpuzda Erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece 12 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir.
SANTOR ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün, domates, hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile gelişimi durdurulabilir.
SANTOR farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir. Sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar, patates ve karpuzda 3’den fazla uygulama yapmayınız. 
SANTOR ilaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

SANTOR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27,C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SANTOR’un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup 27,C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE 
Hıyar
Kornişon
Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
40 g / 100 L su 3 gün
Domates

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

Erken yaprak yanıklığı 
(Alternaria solani)

40 g / 100 L su (sera)
40 g / da (tarla)
3 gün
*Bağ Midiyö 
(Plasmopara viticola)
40 g / 100 L su 28 gün
Patates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
40 g / da 14 gün
Karpuz (Tarla) Alternaria yaprak yanıklığı 
(Alternaria cucumerina)
40 g / da 3 gün

*Bağ: Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.