Menta Frida


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta Frida
Ürün Adı : MENTA FRİDA
Etken Madde  : Fenhexamid 500 g/L
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği : Koruyucu etkili bir fungisittir. Spor gelişimini önler.
Grubu : G3:17 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur . Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 400 CC

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYONU

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Domates, Patlıcan (Sera), Biber (Sera), Hıyar (Sera)’da, Kornişon (Sera)’da kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla en fazla 2 kez yapılmalıdır.

Bağda kurşuni küf: 1. ygulamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 20 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Çilekte kurşuni küf:
1. Uygulama: İlk çiçeklerin %10’u açınca,
2. Uygulama: Çiçeklerin %50’si açınca,
3. Uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTA FRİDA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G3:17 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA FRİDA’nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G3:17 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE 
*Bağ Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 7 gün
Biber (Sera)

Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)

100 mL / 100 L su 1 gün
Domates Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 7 gün
Hıyar (Sera) Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 3 gün
Kornişon (Sera) Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 3 gün
Çilek Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 3 gün
Patlıcan (Sera) Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 100 mL / 100 L su 3 gün

*Bağ: Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.