Larafab


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Larafab
Ürün Adı : LARAFAB
Etken Madde  : % 25 Tebuconazole
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Grubu : G1:3 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 600 g

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYONU

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz. Uygulama öncesinde ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):
1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday sarı pas:
Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi:
Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Elma küllemesi:
1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde,
3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı:
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Armut karaleke:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile uygulanır.

Yer fıstığında serkospora erken yaprak lekesi:
Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır ve hasada kadar devam edilebilir.

Narda phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü:
Uygulama koruyucu olarak dikimle birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamalara başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

LARAFAB adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LARAFAB’ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa)

60 g / 100 L su 14 Gün

Buğday

Septoria yaprak lekesi
(Septoria tritici)

75 g / da 35 Gün

Buğday

Sarı pas
(Puccina striiformis)

75 g / da 35 Gün
Elma Külleme
(Podosphaera leucotricha)
25 g / 100 L su 14 Gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
25 g / 100 L su 14 Gün
Domates

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

50 g / 100 L su 7 Gün
Armut

Karaleke
(Venturia pyrina)

25 g / 100 L su 14 Gün
Yer fıstığı Yerfıstığında serkospora yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)
50 g / da 14 Gün
Nar Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü
(Phytophthora spp)
60 g / 100 L su 14 Gün