Poem


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Poem
Ürün Adı : POEM
Etken Madde  : 25 g/L Fludioxonil + 10 g/L Metalaxyl-m
Formülasyon Şekli : Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)
Grubu : E2:12 A1:4 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılır. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYONU

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10 ‘u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Muz- Muz Fusarium Solgunluğu : Fusarium solgunluğu mücadelesinde fidelerin dikim sırasında ürün dekara 1000 ml gelecek şekilde can suyu ile birlikte verilir.

Pamuk – Pamukta Fide Kök Çürüklüğü : Tohum tarlaya ekilmeden önce ilaçlanır. Uygulama zamanı ekim zamanıdır. Islatılmış pamuk tohumları önerilen doz ve miktardaki bitki koruma ürünü uygulama bidonuna veya selektöre konur. Uygulama bidonu yeknesak bir uygulama yapıncaya kadar 40-50 defa çevrilir. Selektörde ise uygulama tertibatının ayarlanması ile yapılır. 100 kg pamuk tohumu 2 litre su ile nemlendirilir. Sonra tavsiye edilen miktarda bitki koruma ürünü nemlendirilmiş pamuk tohumlarına karıştırılarak yeknesak bir şekilde yapışmaları sağlanır.

Domates (Tarla), Biber (Tarla)- Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Toprak uygulaması ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide uygulaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olabilir. Uygulamalarda süzgülü kova kullanılabilir ve m2 ' ye 4 litre su ile 10 ml bitki koruma ürünü atılır. 1. uygulamadan 14 gün sonra ikinci uygulama gerçekleştirilir.

Yerfıstığı- Yerfıstığında Kök Boğazı Çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. Bitki koruma ürününün tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir. Uygulamalar yerfısıtığı uygulamalarına uygun profesyonel uygulama ünitelerine sahip işletmelerde yapılabileceği gibi üretici şartlarında 100 kg yerfıstığı tohumunun plastik bir örtü üzerine serilerek, 400 ml ilaç, 600 ml su ile karıştırılıp bu 1 litrelik ilaçlı suyun tohumlar üzerine bir el pülverizatörü yardımıyla yeknesak bir şekilde püskürtülmesi ile de yapılabilir. Kaplamanın yeknesak olması için uygulama sırasında tohumlar kabukları zedelenmeyecek şekilde hafifçe karıştırılmalıdır. Tohumlar kuruduktan sonra aynı gün ekilmelidir.

Mısır- Mısırda Tohum ve Kök Çürüklüğü, Fide Yanıklığı Hastalıkları: Ekim’den önce tohumlar ilaçlanır ve uygulamadan sonra kısa zamanda ekilmelidir. 100 ml bitki koruma ürünü 1 litre su ile karıştırılır. Elde edilen bu bulamaç 100 kg mısır tohumuna tatbik edilir. Bu bulamaç hazırlandıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Tütün- Tütün Fidelerinde Çökerten: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılacak uygulamalar 8-10 gün aralıklarla yinelenir. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır. Uygulamada 100 litre suya 250 ml bitki koruma ürünü konarak iyice karıştırılır. Bu karışım süzgülü kova kullanılarak m2 ' ye 3 litre karışım hesabı ile 7.5 ml bitki koruma ürünü olarak atılır.

Bezelye Fide kök çürüklüğü: Toprak uygulaması ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Üretici şartlarında, 100 kg tohum bir naylon örtü üzerine serilir. 200 ml bitki koruma ürünü 1,5 litre suya tamamlanacak şekilde karışım hazırlanır. Bir el pülverizatörü yardımıyla homojen olarak püskürtülerek tohumlara uygulanır. Bu esnada tohumlar yavaşça karıştırılarak her tarafının iyice ilaçlanması sağlanır ve ince yayılarak kuruması beklenir, iyice kuruduktan sonra ekilmelidir.

Domates (Sera)-Toprak Kökenli Patojenler; Biber (Sera)- Biberde Fide Kök Çürüklüğü: Toprak uygulaması ekimden önce veya ekimle birlikte yapılır. Fide uygulaması, fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra bir veya birden fazla uygulama olarak yapılabilir. Damla sulama uygulamasında bitki koruma ürünü fideler seraya şaşırtıldıktan sonra bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan bitki koruma ürününün temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

POEM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E2:12 ve A1:4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için POEM’in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup E2:12 ve A1:4harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Muz

Muz Fusarium Solgunluğu
(Fusarium oxysporium f. sp. cubense)

1.000 ml / da 21 Gün

Pamuk

Pamukta Fide Kök Çürüklüğü
(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus niger)

300 ml / 100 kg havsız tohuma

500 ml / 100 kg havlı tohuma
-

Domates (Tarla)

Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)

10 ml/m2
4 litre su ile
28 Gün
Biber (Tarla) Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)
10 ml/m2
4 litre su ile
28 Gün
Yerfıstığı Yerfıstığında Kökboğazı Çürüklüğü
(Aspergillus niger)
400 ml / 100 kg tohum -
Mısır

Mısırda Tohum ve Kök Çürüklüğü, Fide Yanıklığı Hastalıkları
(Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)

100 ml / 100 kg tohum -
Tütün

Tütün Fidelerinde Çökerten
(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp.)

7,5 ml/m2
3 litre su ile

21 Gün
Bezelye Fide Kök Çürüklüğü
(Rhizoctonia solani, Pythium spp., Fusarium spp.)
200 ml / 100 kg tohum -
Domates (Sera) Toprak kökenli patojenler
(Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
500 ml / da Damla sulama ile 28 Gün
Biber (Sera) Biberde Fide Kök Çürüklüğü
Rhizoctonia solani, Fusarium spp.)
500 ml / da Damla sulama ile 28 Gün