Menta Master Pro


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta Master Pro
Ürün Adı : MENTA MASTER PRO
Etken Madde  : 267 g/L Prochloraz + 133 g/L Tebuconazole
Formülasyon Şekli : Suda Yağ (EW)
Grubu : G1:3 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYONU

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Buğday tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğday kahverengi pas: Hastalığın her yıl şiddetli görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre ilk ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Buğday septorya yaprak lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir.

Buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Çeltikte Çeltik Yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamasında hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen uygulanmaya başlanmalıdır. Gerekirse bitki koruma ürününün etki süresine ve hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTA MASTER PRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA MASTER PRO’nun aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

Buğday

 

 

Buğdayda septorya yaprak lekesi
(Septoria tritici)

125 ml / da 56 Gün

Kahverengi pas
(Puccinia recondita tritici)

150 ml / da

56 Gün

Tahıl fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü
(Fusarium culmorum, Fusarium Pseudograminearum)

150 ml / da 56 Gün

Tahıl küllemesi
(Erysiphe graminis)

150 ml / da 56 Gün
Çeltik

Çeltik yanıklığı
(Pyricularia oryzae)

150 ml / da 56 Gün