Curzanton


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Curzanton
Ürün Adı : CURZANTON
Etken Madde  : % 50 Cymoxanil
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Sistemik bir fungisittir.
Grubu : 6-A FUNGİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda Akut Oral LD50: 1196 mg/kg
Çevreye Etkisi : Arılara zehirsizdir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,1 kg - 0,2 kg - 0,4 kg

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce  bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı; ancak ilaçlı mahlulün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında bir çok zirai mücadele ilacıyla karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımdan önce fiziksel karışabilirliğin mümkün olup olmadığı, küçük çapta bir karışımla denenmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Hıyarda mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün ara ile yapılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

CURZANTON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6-A olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek CURZANTON‘un  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                    KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hıyar Yalancı Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
50 gr / 100 L su 2 gün