Fiona


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Fiona
Ürün Adı : MENTA FİONA
Etken Madde  : % 80 Fosetyl-Al
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Sistemik etkili, bitkilerde dayanıklılığı artırıcı
etkiye sahip bir fungisittir.
Grubu : 33 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,2 kg - 1 kg

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta bulamaç haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır, daha sonra karıştırıcı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Fazla beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Yaprak gübreleri, bakırlı ilaçlar ve dicofol ile karışmaz. Yağ veya yağlı ilaçlar, ilacın yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. İlaçlarda değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta denemeler yapılması önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

FİONA  bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungisittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa ilaçlamanın tekrarı gerekmez. Ancak ilacın kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Hıyar ve kavunda mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile  başlanır. 10 gün ara ile tekrarlanır. Son ilaçlama ile hasat arasında en az  bir hafta süre bırakılmalıdır.
Turunçgillerde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı: Hızlı sürgün gelişmesinin olduğu dönemlerde (Nisan, Haziran ve Eylül'de) birer kez olmak üzere yılda 3 ilaçlama.

Turunçgilde meyvede hasat sonrası kahverengi çürüklük: Meyveler ilaçlı suya 3 dakika süreyle daldırılır.
Armut ateş yanıklığı: Çiçeklenme başlangıcından itibaren (beyaz rozet) 7-8 gün aralıklarla en az üç ilaçlama yapılmalıdır.

Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzlerinin ve her tarafının iyice ilaçlanması gerekir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

FİONA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FİONA‘nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                      KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hıyar, Kavun Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis
200 gr / 100 L su 3 gün
Turunçgiller
(Limon, portakal, greyfurt)
Zamk hastalığı,
kahverengi çürüklük 
(Phytophthora citrophthora)
200 gr / 100 L su 14 gün
Meyvede hasat sonrası
kahverengi çürüklük  
(Phytophthora citrophthora)
300 gr / 100 L su
(Meyve ilaçlı suya 3 dk.
süreyle daldırılır.)
14 gün
Armut Ateş yanıklığı
(Erwinia amylovora)
400 gr / 100 L su 14 gün
             HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN
                                         BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR
Soğan Soğan mildiyösü
(Peronospora destructor)
150 gr / 100 L su 14 gün
Domates Domates mildiyösü
(Phytopthora infestans)
250 gr / 100 L su 7 gün