Menta Captan 50 WP


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta Captan 50 WP
Ürün Adı : MENTA CAPTAN
Etken Madde  : % 50 Captan
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Koruyucu ve tedavi edici bir fungisittir.
Grubu : 7 FUNGİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut ağızdan LD 50: 9000 mg / kg
Çevreye Etkisi : Arılara zararlıdır. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Toksisitesi düşük olup özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,8 kg - 3 kg 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir. Karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta kara leke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma kara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik cep hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali’de monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte).

Şeftali, kayısı yaprak delen: 1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce , 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi çürüklük: 1. ilaçlama sonbahar yağışları başlamadan önce Ekim ayında yapılır. Havalar yağışlı giderse 2. ilaçlama 1. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılır.

Yeni dünya karaleke: 1. ilaçlama sonbaharda  çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2. ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4. ve diğer ilaçlamalar 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağda ölükol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde kök çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan  mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebzelerde kurşuni küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.

Karanfil pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTA CAPTAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA CAPTAN'ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

                                                    KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
                                                                         MEYVELER
Armut Karaleke
(Venturia pirina)
150 gr / 100 L su 3 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
150 gr / 100 L su 3 gün
Erik Cep hastalığı
(Talphrina pruni)
300 gr / 100 L su 3 gün
Şeftali Monilya
(Monilinia laxa)
300 gr / 100 L su 3 gün
Şeftali, Kayısı Yaprak delen
(Coryneum beijerinckii)
300 gr / 100 L su 3 gün
Turunçgiller K.rengi çürüklük
(Phytopthora citrophthora)
300 gr / 100 L su
(meyve enfeksiyonları)
3 gün
Yeni dünya Karaleke
(V. inaequalis var.eribotryae)
300 gr / 100 L su 3 gün
                                                                              BAĞ
(*) Bağ Ölü Kol
(Phomopsis viticola)
250 gr / 100 L su 3 gün
Bağ Mildiyö
(Plasmopora viticola)
300 gr / 100 L su 3 gün
                                                                          SEBZELER
(**)Sebze Fideleri
(fidelik ilaçlaması)
Kök  çürüklüğü (çökerten)
(Pythium spp, Fusarium spp,
Rhizoctonia spp, Alternaria spp,
Sclerotinia spp, Phytophthora spp.)
200 –250 gr / 100 L su 7 gün
Domates Mildiyö
(Phytopthora infestans)
300 gr / 100 L su 7 gün
Domates Yaprak küfü
(Cladosporium fulvum)
250 gr / 100 L su 7 gün
Marul Mildiyö
(Bremia lactucae)
300 gr / 100 L su 7 gün
Soğan Mildiyö
(Peronospora destructor)
300 gr / 100 L su 7 gün
Sebzeler Kurşuni küf 
(Botrytis cinerea)
250 gr / 100 L su 7 gün
                                                                   ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
Karanfil Pas
(Uromyces caryophyllus)
250 gr / 100 L su 7 gün
Patates Mildiyö
(Phytopthora infestans)
350 gr / 100 L su 7 gün

* Yaz uygulamasında kullanılır.  

** Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalı yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.