Menta M-45 Blue


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta M-45 Blue
Ürün Adı : MENTA M 45 BLUE
Etken Madde  : % 80 Mancozeb
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Temas etkili bir fungisittir
Grubu : 9 FUNGİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut ağızdan LD 50 >5000 mg / kg
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,8 kg

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Kükürt-kireç bulamacı ve Bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Rüzgârsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

Elma kara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Elma memeli pası: 1. ilaçlama çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3. ilaçlama 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağda ölükol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Kabakgiller yalancı mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır. İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. 

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Nohut antraknozu:  Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir. Yeşil aksam için bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.  

Fasulye antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye pası: Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Birer hafta ara ile pasın şiddetine göre 3-5 uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.

Sebze fidelerinde kök çürüklüğü (Çökerten): 100 kg tohuma 200 gr İlaç gelecek şekilde iyice karıştırılarak tohum ilaçlanır.

Kavun, Karpuz antraknoz: Çevrede kavun-karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılmalıdır.

Buğday’da pas: İlk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir, 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

Yer fıstığı yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTA M-45 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA M-45‘in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                  KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU VE
DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
                                                                       MEYVELER
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
250 gr / 100 L Su 21 gün
Elma Memeli pas 
(Gymnosparagium spp.)
250 gr / 100 L su 21 gün
                                                                             BAĞ
Bağ ** Ölü kol
(Phomopsis viticola)
200 gr / 100 L su 21 gün
Bağ Mildiyö
(Plasmopora viticola)
200 gr / 100 L su 21 gün
                                                                      SEBZELER
Soğan Mildiyö
(Peronospora destructor)
200 gr / 100 L su 28 gün
Kabakgiller Yalancı mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 gr / 100 L su 14 gün
Domates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
200 gr / 100 L su 14 gün
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
200 gr / 100 L su
200 gr / 100 kg tohum
28 gün
Fasulye Antraknoz
(Colletotrichum
lindemuthianum)
200 gr / 100 L su 28 gün
Pas
(Uromyces appendiculatus)
200 gr / 100 L su 28 gün
Domates,
Patlıcan,
Patates
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
200 gr / 100 L su 14 gün
Sebze
fideleri
Fide kök çürüklüğü (Çökerten)
(Pythium spp, Fusarium spp,
Rhizoctonia spp, Alternaria spp,
Sclerotinia spp.Phytophthora spp.)
200 gr / 100 kg tohum ______
Kavun,
Karpuz
Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 gr / 100 L su 7 gün
Hububat ______ ______ ______
Buğday Pas
(Puccinia spp.)
350 gr / dekar 28 gün
                                                               ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
Şerbetçiotu Mildiyö 
(Pseudoperonospora humuli)
150 gr / 100 L su 42 gün
Yer Fıstığı Yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)
200 gr /  100 L su 14 gün
Kök boğazı çürüklüğü
(Aspergillus niger)
500 gr / 100 kg tohum ______