Mentagard


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mentagard
Ürün Adı : MENTAGARD
Etken Madde  : 250 gr / L Difenoconazole
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Sistemik, Triazol grubu bir fungisittir.
Grubu : 3 FUNGİSİT
Çevreye Etkisi : Arılar için zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,1 L - 0,25 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Gerekli görülmesinde bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

İlaçlama meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
Elma kara lekesi: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı devre (çiçek gözleri kabardığında) 2. ilaçlama pembe tomurcuk devresi (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava koşullarına ve hastalığın yoğunluğuna göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.
Armut karalekesi: 1. ilaçlama çiçek tomurcukları patlamak üzereyken; 2. ilaçlama beyaz rozet devresinde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce; 4. ve diğer ilaçlamalar; 3. ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama sayısı yağış durumuna ve hastalığın durumuna bağlı olarak yapılır.

Şeker pancarında yaprak leke hastalığı: Yaprakların %5’inde birer cercospora lekesi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

Şeker pancarında külleme: İlk külleme belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hasattan 3-4 hafta öncesine kadar 15-20 gün arayla tekrarlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENTAGARD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTAGARD’ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                    KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE HASAT
ARASINDAKİ SÜRE
Elma Elma karalekesi
(Venturia inaequalis)
10 ml / 100 L su 14 gün
Armut Armut karalekesi
(Venturia pyrina)
10 ml / 100 L su 14 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı   
(Cercospora beticola)
30 ml /dekar 14 gün
Külleme 
(Erysiphe polygoni)
20 ml /dekar