Violet 72 WP


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Violet 72 WP
Ürün Adı : VİOLET 72 WP
Etken Madde  : % 64 Mancozeb % 8 Metalaxyl
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Koruyucu, tedavi edici, sistemik bir fungisittir.
Grubu : 6-A FUNGİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut ağızdan LD 50 > 2000 mg / kg
Çevreye Etkisi : Balıklara ve suda yaşayan canlılara zararlıdır. Arılara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 kg

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlamadan önce aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurulur ve karıştırıcı çalıştırılır. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırılır. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökülür. Sonra tank hizasına kadar suyla doldurulur. İlaçlama esnasında karıştırıcı faal olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Belirtilen mahsüllerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Bağda mildiyö: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10-14 gündür. Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Kabakgillerde mildiyö: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10 gündür.  Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Patates mildiyösü: İlaçlamaya hava şartlarının mildiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce) başlanır. Azami 3 uygulama yapılır. İlaçlama aralığı 10 gündür.  Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir. Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçlı mahlülün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

VİOLET adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6-A olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VİOLET'in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                   KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
BİTKİ ADI HASTALIK ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE HASAT
ARASINDAKİ SÜRE
Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)
250 gr / 100 L su 14 gün
Kabakgiller Mildiyö
(Pseuperonospora cubensis)
250 gr / 100 L su
veya dekara
7 gün
Patates Mildiyö
(Phytophtora infestans)
250 gr / 100 L su
veya dekara
14 gün