Midori


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Midori
Ürün Adı : MİDORİ
Etken Madde  : 40 g / L Imazamox
Formülasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
Özelliği : Çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı otlara kullanılan bir herbisittir.
Grubu : B HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Çevreye verilmesinden kaçının.
Antidotu : Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
Bilinen bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar ilacın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20- 40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı otların olduğu tarlada, bu otlara etkili bir herbisitle karıştırılarak uygulanabilir. Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MİDORİ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için  MİDORİ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen göst

    KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI YABANCI OT ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
BEZELYE Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa  crus-galli)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Yapışkan ot (Setaria verticillate)
Kuş otu = Serçe dili (Sterllaria media)
Isırgan Otu (Urtica urens)
Acı yavşan otu (Veronica cymbalaria)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
100 mL / da
Erken çıkış sonrası uygulanır.
FASULYE Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Çukurova şahteresi (Fumaria cilicica)
Yapışkan otu (Setaria verticillate)
Sirken (Chenopodium album)
Şeylan elması {Datura stromonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
100 mL / da
Erken çıkış sonrası uygulanır
SOYA Sütleğen (Euphorbia heterophylla, E.nutans)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Yapışkan otu (Setaria verticillate)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
125 mL / da
Erken çıkış sonrası uygulanır.
YONCA Küsküt (Cuscuta spp. ) 125 mL / da
Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır.
AYÇİÇEĞİ
(IMI Toleranslı Clearfield Ayçiçeği Çeşitleri)
Canavar otu (Crabanche cernua)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çoban değneği (Polygonum aviculare) Sirken (Chenepodium album)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu {Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
125 mL / da
Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı döneminde
uygulanır.
    YERFISTIĞI Benekli darıcan (Echinochloa colonum) Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Yapışkan otu (Setaria verticillate)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Çukurova fener otu (Physalis angulata)
100 mL / da
Erken çıkış sonrası uygulanır.
125 mL / da
Erken çıkış sonrası uygulanır.