Tayga


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Tayga

 

 

 

 

 

Ürün Adı: TAYGA

Etken Madde : 50 g/L  Quizalofop-P-Ethyl

Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelliği : Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde çıkış sonrası kullanılan seçici (selektif) özellikte bir yabancı ot ilacıdır. 

Grubu : 1-A HERBİSİT

Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

TAYGA, yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ

TAYGA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için  TAYGA’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

 

Bitki Adı                   

 

 

Zararlı Organizma Adı

 

 

Dozu ve Uygulama Zamanı

 Bağ*

 

 

 Köpekdişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

 

100 ml / da Köpekdişi ayrığı 15-20 cm

Kanyaş 2-3 kardeşte iken

 

 Domates

 

 Köpekdişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

 Darıcan (Echinochloa crusgalli)

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

 

 

100 ml / da

Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde

Çıkış sonrası

    

 Ayçiçeği

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Brom (Bromus spp.)

 Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

 Darıcan (Echinochloa crusgalli)

 Yabani arpa (Hordeum spontaneum)

 Yabani darı (Panicum spp.)

 Çayır püskülü (Poa spp.)

 Yapışkan darı (Setaria spp.)

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

 

 

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

 Soğan

 

 Darıcan (Echinochloa crusgalli)

 Yapışkan darı (Setaria spp.)

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

100 ml / da

Soğan15-20 cm boyunda, Kanyaş 3-5 yapraklı, Darıcan ve Yapışkan Darı 10-15 cm boyunda iken

 Kırmızı Mercimek

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

 Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

 Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

 

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

 Kırmızı Mercimek

 

 

 Ayrık (Elymus repens)

 

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

 Şeker Pancarı

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Yabani yulaf (Avena fatua)

 Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

 Darıcan (Echinochloa crusgalli)

 

 

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

 Pamuk

 

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygunlanır.

 Soya Fasulyesi

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

 Darıcan (Echinochloa crusgalli)

 Kuş yemi (Phalaris spp.)

 Yabani darı (Panicum spp.)

 Kanyaş (Sorghum halepense)

 

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede

Çıkış sonrası

 Kanola

 

 Delice (Lolium temulentum)

 

200 ml/da

Çıkış sonrası

 Kanola

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

 Kuş yemi (Phalaris spp.)

 Yabani darı (Panicum spp.)

 Yapışkan darı (Setaria spp.)

 Çayır püskülü (Poa spp.)

 Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

 Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

 

100 ml/da

Çıkış sonrası

 Nohut

 

 Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Yabani yulaf (Avena fatua)

 Kendi gelen buğday (Triticum   aestivum)

 

75 ml/da

Çıkış sonrası

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.