Epitap


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Epitap

 

 

 

 

 

Ürün Adı : EPİTAP
Etken Madde  : 200 g / L Diquat dibromide 
Formülasyon Şekli : Solüsyon Konsantre (SL)
Grubu : D,22 HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanı

Piyasaya Takdim Şekli: 0,1 L - 0,25 L - 0,50 L - 1 L - 5 L - 20 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

EPİTAP, sırt pülverizatörleri ve traktöre monte edilebilen pülverizatörle uygulanabilir. İlaç uygulamalarına yabancı otlar 4-6 yapraklı iken başlanmalı ve gerektikçe tekrarlanmalıdır. İlaçlamalarla iyi bir kaplama yapılmasına, yabancı otların ıslanmasına özen gösterilmesi gerekir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Ve Zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURUNÇGİL

 

 

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 

500 ml/da

Yabancı otlar

4-6 yapraklı dönemde.

 

 

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

400 ml/da

Yabancı otlar

4-6 yapraklı dönemde

 

 

Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)

600 ml/da

Yabancı otlar

4-6 yapraklı dönemde

 

 

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

 

Ebegümeci (Malva sylvestris)

 

Isırgan Otu (Urtica urens)

 

 

800 ml/da

Yabancı otlar

4-6 yapraklı dönemde