Mentamin 500 SL


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mentamin 500 SL

 

 

 

 

 

Ürün Adı : MENTAMİN 500 SL
Etken Madde  : 500 g/l 2,4-D Asite Eşdeğer Dimethyl AminTuzu
Formülasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
Grubu : O,4 HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanı

Piyasaya Takdim Şekli: 0,1 L - 0,25 L - 0,50 L - 1 L - 5 L - 20 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır.Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalar 3 atm basınç ve yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak yapılmalıdır. Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 ⁰C’den düşük olması halinde uygulamaya yapmayınız. Rüzgar hızı 16 km/h’ ten fazla olduğunda uygulamaya ara verilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Ve Zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUBAT

Kanavcı otu (Adoni spp.)

Kandamlası (Adonis flammea)

Karamuk (Agrostemma githago)

Farekulağı (Anagollis arvensis)

Sığırdili (Anchua leptopylla)

Papatya (Anthemis spp.)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sürünücü çan çiçeği (Campanula ropunculoides)

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Cantaurea solsititialis)

Pelemir (Cephalaria syriaca)

Farekulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum)

Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor)

Sirken (Chenopodium album)

Ak hindiba (Chodrilla juncea)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Hazeran (Consolida anthoroidea)

Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)

Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum)

Sütleğen (Euphorbia microsphaera)

Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense)

Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Adi şahtere (Fumaria vaillantii)

Turnagagası (Geranium spp.)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Mürdümük (Lathyrus spp.)

Yabani tere (Cardaria draba)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Taş yoncası (Melilotus indicia)

Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Çobandeğneği (Polygonum aviculara)

Tarla düğün çiçeği (Ranonculus arvensis)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria madia)

Yemlik (Tragopogon buphthalmoides)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica persica)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 m/da

Kardeşlenme

Dönemi başlangıcında,

 

200 m/da

Kardeşlenme

Dönemi

Sonunda.

 

300 m/da

Karadeniz bölgesinde geç dönemde kullanır.

 

 

Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

MISIR

 

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

 

200 m/da

Çıkış sonrası mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır.