Lutea


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Lutea
Ürün Adı : LUTEA
Etken Madde  : 240 g/L Clodinafob Propargyl + 60 g/L Cloquintocet- methyl (safener)
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Sistemik, selektif, çıkış sonrası kullanılan herbisittir.
Grubu : A,1
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur . Belirtilere göre tedavi uygulanır.

PİYASAYA TAKDİM ŞEKLİ: 1 L

-LUTEA 240 EC’nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

LUTEA dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç hafta içinde görülür.

Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safaner); metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.                     

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

LUTEA, buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. LUTEA’dan en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. LUTEA’nın kalıcı etkisi olmadığından, ürün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır

LUTEA toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

LUTEA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LUTEA’nın   aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

LUTEA Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. Buğday fungisitleri ile kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY

Kısır yabani yulaf
(Avena sterilis=Avena ludoviciana)

Küçük başaklı kuşyemi
(Phalaris minor)

Delice
(Lolium temulentum)

Tilkikuyruğu
(Alopecuros myosuroides)

Yabani yulaf
(Avena fatua)

Kuş yemi = Yumuşak başaklı kuşyemi
(Phalaris paradoxa)

Kısa başaklı kuşyemi
(Phalaris brachystachys)

20 ml/da Tercihen Buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar uygulanır.