Faraday


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Faraday
Ürün Adı : FARADAY
Etken Madde  : 452,42 g/L 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + 6,25 g/L Florasulam
Formülasyon Şekli : Süspo-Emülsiyon (SE)
Grubu : O,4 + B,2 HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü ve kullanılacaksa yayıcı yapıştırıcı ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYONU

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

FARADAY uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ

FARADAY adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FARADAY’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 + B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU

Buğday

Arpa

Kandamlası (Adonis aestivalis)

İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)

Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)

Yabani tere (Cardaria draba)

Boynuz otu (Cerastium dichotomum)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)

Sarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)

Kaba fiğ (Vicia narbonensis)

Adi fiğ (Vicia sativa)

50 mL / da

Buğday

Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia)

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Tarla hazeranı (Consolida regalis)

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)

Çoban değneği (Polygonum bellardii)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

60 mL / da

Buğday

Arpa

Kekre (Acroptilon repens)

Kokar ot (Bifora radians)

Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

70 mL / da
Mısır *

İmam pamuğu(Abutilon theophrasti)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Uzun loğusa otu(Aristolochia maurorum)

Sirken (Chenopodium album)

Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)

Peygamber çiçeği(Centaurea depressa)

Dil kanatan (Galium aparine)

Gecesefası (Ipomoea stolonifera)

Adi soda otu (Salsola kali)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium)
70 mL / da
Mısır *

Kekre (Acroptilon repens)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
80 mL / da

(*) Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.