Menstop CS


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menstop CS
Ürün Adı : MENSTOP CS
Etken Madde  : 450 g/L Pendimethalin
Formülasyon Şekli : Kapsül Süspansiyon (CS)
Grubu : K1 HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYONU

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Soğan: İyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı otlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.
Pamuk: Ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.
Ayçiçeği: Ekimden hemen sonra yabancı otlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.
Fasulye ve Mısır: Ekimden hemen sonra yabancı otlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.

Kurak şartlarda Menstop CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

Hemen ekilebilecek bitkiler: Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler, 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde:
Toprak 15 cm İşlenerek: Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya fasulyesi ve bezelye.
Toprak İşlemeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

FİTOTOKSİSİTE

Hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fltotoksite yapabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENSTOP CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MENSTOP CS’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etiketteki önerileri mutlaka dikkate alınız.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU

Soğan

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Adana pancarı (Beta adanensis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Iştır) (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki şahtare (Fumaria officinalis)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

300 ml /da
Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi

Pamuk

Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Iştır) (Chenopodium album)
Yabani jüt (Corchorus olitorius)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

300 ml / da
Ekim öncesi

Ayçiçeği

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)

300 ml /da
Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi
Mısır

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Semizotu (Portulaca oleracea)

300 ml /da
Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi
Fasulye

Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Isırgan otu (Urticae urens)

300 ml /da
Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi