Cougar EC


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Cougar EC
Ürün Adı : COUGAR EC
Etken Madde  : 116.2 gr / L Clethodim
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Genellikle yapraklardan, az da olsa kökler
tarafından alınan seçici sistemik  bir herbisittir.
Grubu : 1-A HERBİSİT
Antidotu :  Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaç önce ayrı bir kapta su içinde eritilir. Aletin deposu yarıya kadar su doldurup karıştırıcısı çalıştırarak hazırlanan ilaçlı mahlül içine dökülür ve üzeri su ile tamamlanır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. Bunun içinde ilaçlamaya geçmeden önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara 20-40 lt su kullanılmalıdır. Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir. İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Bir saat içerisinde yağmur beklentisi var ise ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlamada mümkünse yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

COUGAR pamukta geniş yapraklı otlara karşı etkili olan Pyrithiobac-Sodium terkipli ilaçlarla birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac-Sodium terkipli ilaçların uygulaması COUGAR uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilirse en az % 80 mineral yağ ve bitkisel yağ + en az % 15 emülgatör içeren yayıcı-yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı-yapıştırıcılarla karıştırılmamalıdır. Lambda-Cyahalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

COUGAR çıkış sonrası yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. gibi sebeplerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

COUGAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için  COUGAR'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                 KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR
BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Pamuk Yıllık çimensi Otlar:
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Benekli Darıcan 
(Echinochloa  crus- galli)
Kirpi darı (Setaria viridis)
Yapışkan Ot (Setaria verticillata)
75 ml / dekar 56 gün
Çok yıllık Otlar:
Kanyaş 
(Sorghum halepense) (rizomdan)
125 ml / dekar
Kırmızı
mercimek
Yabani Yulaf (Avena sterilis) 70 ml / dekar 56 gün
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
80 ml / dekar
Şeker
Pancarı
Darıcan ve Benekli darıcan
(Echinochloa crus galli, E. colonum)
60 ml / dekar 56 gün
Kısır Yabani Yulaf  (Avena sterilis) 70 ml / dekar
Su ayrığı (Paspalum paspaloides)
*Kanyaş (Sorghum halepense)
80 ml / dekar
Domates Darıcan (Echinochloa crus galli) 60 ml / dekar 28 gün
*Kanyaş (Sorghum halepense) 80 ml / dekar
Soğan Delice (Lolium temulentum)
Yumuşak başaklı kuşyemi 
(Phalaris paradoxa)
Kısa başaklı kuşyemi 
(Phalaris brachystachys)
60 ml / dekar 42 gün

* Tohumdan gelen kanyaşlarda.