Menstop


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menstop
Ürün Adı : MENSTOP
Etken Madde  : 330 gr / L Pendimethalin
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Köklerden ve yapraklardan alınan selektif bir herbisittir.
Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde
kullanılır. İlacın etki mekanizması yabancı otlar henüz topraktan
çıkmadan etkisini göstermeye başlar. Yabancı otlar çimlendikten
veya topraktan çıktıktan kısa süre sonra yok olurlar.
Grubu : K-1 HERBİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda Akut Oral LD50: 1340 mg / kg
Çevreye Etkisi : Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Başka ilaçlarla karışımı tavsiye edilmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Toprağın iyi hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama dekara tavsiye edilen doz üzerinden yeknesak bir şekilde yapılmalıdır. İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürterek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır. Yer aletleri ile dekara 20-50 litre su ile yelpaze tipi memeli aletlerle uygulanmalıdır.

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ilacın toprağa karıştırılması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarlann keseksiz ve düzgün hazırlanmış olması gerekir. İlaçlamadan sonra toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinlikte diskli pulluk, tırmık veya rototiller ile yapılır. İlaçlamadan sonra 4 gün içinde yağış olması durumunda toprağa karıştırma işlemi zorunlu olmaz. Pamukta tek uygulama şeklinde ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.

Patates, Mısır, Soğan ve Fideden Yetiştirilen Domateslerde: Bu bitkilerde ilaç uygulaması tohum ekiminden veya dikiminden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.

Patates’te patates ve yabancı otların çıkışından önce uygulanmalıdır. İlacın mısırda kullanımında kesinlikle toprağa karıştırma işlemi yapılmaz ve şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi amacıyla ekilen mısırlarda kullanmadan önce firmaya danışınız. Soğanda çıkış öncesi olarak kullanıldığı gibi, soğanın 2 yapraklı devresinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak) iken de uygulanabilir. Yabancı otlar 1-2 yaprağı geçerse etki düşer ve gerekli fayda sağlanmaz. Domates fideleri, ilaçlamayı takiben 2. ve 6. günler arasında dikilmelidir. Fide dikimi sırasında fide köklerinin ilaçlı tabakaya değmemesine özen gösterilmelidir. Kurak şartlarda ilaçlamayı takiben 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır. 

Münavebe bitkileri: MENSTOP ile ilaçlamadan sonra 6 aya kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası münavebeye giremez. Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. Herhangi bir nedenle tarla bozulduğunda toprak en az 15 cm derinlikte işlenerek patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelye ekilebilir. Mısır, bezelye ve fasulye toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile ekilebilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENSTOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K-1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENSTOP’un  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K-1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                   KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR
BİTKİ ADI KULLANIM ŞEKLİ KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Ayçiçeği-
Pamuk
Ekim öncesi toprağa karıştırılır. 500 cc / dekar ______
Patates-
Mısır
Ekim sonrası, çıkış öncesi
toprak yüzeyine uygulanır.
Soğan Çıkış öncesi veya 2 gerçek
yapraklı dönemde.
Domates Fideler ilaçlamadan sonra
2-6 gün içinde dikilmelidir.
                                                               Dar Yapraklı Yabancı Otlar
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis) Darı (Setaria spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis) ______
Rüzgar otu (Apera spica-venti) ______
                                                            Geniş Yapraklı Yabancı Otlar
Horoz ibiği (Amaranthus spp.) Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Kara pazı (Atriplex spp.) Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album) Bambul otu (Chrozophora tinctoria )
Sütleğen (Euphorbia heterophylla) Yapışkan otu (Setyaria verticilliata)
Boz ot (Heliotropium europaeum) Ballıbaba (Lamium purpureum)
Çoban değneği (Polygonum spp.) Semiz otu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum) Kuş otu (Stellaria media)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale) Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens) Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoaes) ______