Antique


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Antique

 

 

 

 

 

Ürün Adı : ANTİQUE
Etken Madde  : Litrede 650 gr. Malathion
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Geniş etki spektrumlu, sistemik olmayan kontakt
ve mide etkili bir insektisittir.
Grubu : 1B - İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   : Sulara bulaştırmayınız.
İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
Antidotu : ATROPİN SÜLFAT, PAM VE TOXOGONIN’dir. Atropin sülfat
zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg.’dan başlayarak 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.
Piyasaya Takdim Şekli : 1 L

KARIŞABİLİRLİĞİ

Birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Alkali ilaçlarla karıştırıldığında kalıcı etkisi azalabilir.                               

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Gerekli ilaç önce uygun bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. İlaçlama sırasında tank karıştırılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

ANTİQUE  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisit tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ANTİQUE‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) aynı ilaç yerine hastalığa karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

  
                                     KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı  Uygulma Dozu Ve Dönemi  Son Uygulama İle Hasat Arasındaki  Süre 
Domates  Yeşilkurt (Helicoverpe armigara)  200 ml/da larva 7 gün 
Fasulye  Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella) 200ml/da larva 7 gün 
Mısır Çizgili yaprak kurdu (Spodopters exigua) 200 ml/da larva 7 gün 
Mısır ambar zararlıları  200 ml/100 m2 Ambar uygulaması  -
Kayısı Şeftali güvesi ( Anarsia lineatella) 150 ml/100 L su larva 7 gün 
Bağ Unlubit  (Planococcus citri ) 150 ml/100 L su Tüm dönemlerde  7 gün 
Süs Bitkileri  Gül Yaprakbiti (Macrosiphum rosaa )  85 ml/100 L su nimf, ergin  7 gün 
Yağ gülü  Gül Yaprakbiti (Macrosiphum rosaa )  85 ml/100 L su nimf, ergin  7 gün 
Haşhaş  Haşhaş kökkurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus) 200 ml/ 100 L su ergin  7 gün 
Pamuk  Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigue) 250 ml/da larva 7 gün 
Pamuuk yaptrakbiti (Aphis gossypii) 100 ml/da ergin, nimf
Yaprak pireleri ( Empoasca decipiens) ( Asymmetrasca decedens) 170 ml/da ergin, nimf
Susam  Susam güvesi ( Antigestra catalaunalis) 100 ml/da larva 7 gün 
Soya Piskokulu yeşil böcek (Nezara viridula ) 170 ml/da  7 gün 
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigue) 250 ml/da
Hububat Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı  200 ml/100 m2 yüzeye boş depo uygulaması Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Zeytin  Zeytin kabuklu biti ( Parlotoria oleae) 150 ml/100 L su larva 7 gün