Bellagio


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Bellagio
Ürün Adı : BELLAGIO
Etken Madde  : 240 g/L Methoxyfenozide
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği
Grubu : 18-A İNSEKTİSİT
Zehirliliği
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ

BELLAGİO’yu, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırmayınız. BELLAGİO ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı, 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Bağda salkım güvesi karşı, salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün- derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğuna, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Elmada Elma içkurdunna karşı, yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı, köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde yeşilkurda karşı, köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ

BELLAGİO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BELLAGİO ‘nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 18 A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

                                KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR                                                                                     
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 37,5 ml/da    2.ve 3. Dönem larva 21 gün
 *Bağ Salkım güvesi  40 ml/100 lt.su Larva, yumurta 7 gün
 Elma Elma İçkurdu (Cydia pomonella) 60 ml/100 lt.su   Larva 14 gün
 Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 50 ml/da Larva 1 gün
 Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da Larva 1 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılamaz.