Descartes


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Descartes
Ürün Adı : DESCARTES
Etken Madde  : 250 g/L Cypermethrin
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği
Grubu : 3-A İNSEKTİSİT
Zehirliliği
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 

 

İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kirazda Ağaç Kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına ortalama 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatta süneye karşı tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı, ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domates, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda, tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün üst üste 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır. 

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerde uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

DESCARTES adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DESCARTES aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                         KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR                                                                                     
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su larva 7 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 20 ml/100 L su (Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde) 7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 25 ml/100 L su (Yaprakların %20 si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır) 7 gün
Kiraz  Ağaç kızılkurdu (Cossus cossus) 80 ml/100 L su Genç larva dönemi 7 gün
Hububat Süne (Eurygaster spp) 20 ml/da (1.-3. Dönem) 30 ml/da (4.-5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin) 7 gün
Süs bitkileri Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi, Meradon eques) 80 ml/100 L su 7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da 7 gün
Domates Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30ml/da Larva-Ergin 7 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30ml/da Larva-Ergin 7 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia nonagroides) Mısır kurdu (Ostrinia nubillalis) 30 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.) (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.) 7 gün
Bağ *Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır 7 gün
Mercimek Baklagil tohum böceği (Bruchus spp) 40 ml/da 7 gün
Dişbudak Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) 25 ml/100 L su Genç larva dönemi 7 gün
Genel zararlılar Çekirgeler (Lobesia botrana) 40 ml/da 7 gün
Şeker pancarı Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) 25 ml/da 7 gün
Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua, Mamestra spp., Plusia gamma) 30 ml/ da
Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 30 ml/ da
Yaprak böceği (Piesma maculata)  30 ml/ da
Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/ da