Rosetta


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Rosetta

 

Ürün Adı: ROSETTA

Etken Madde : 200 g/L Esfenvalerate

Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelliği

Grubu: A-3 İNSEKTİSİT

Zehirliliği

Çevreye Etkisi: Arılara ve balıklara zehirlidir.

Antidotu: Bilinen bir antidotu yoktur . Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayri bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurda karşı, rastgele seçilen 3 m uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk yaprakpirelerine karşı, rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt ve orta ve üst kısımdan alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 adet yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekil tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurda karşı, tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma iç kurduna karşı, yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Antepfıstığı psillidine karşı, haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nmf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Fındık kurduna karşı, meyvelerin çoğunluğunun mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda ilaçlama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı, ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ROSETTA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROSETTA’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

                                       KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR                                                             

  Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
 
Bitki Adı
*Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da (larva) 7 gün
Pamuk Pamukta yaprakpiresi 7.5 ml/da (nimf, ergin) 7 gün
(Empoasca decipiens)
Domates           (Tarla) Yeşilkurt (Heliothis armigera) 60 ml/da (larva) 7 gün
Elma  Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 5 ml/100 l su (larva) 7 gün 
Antepfısıtğı Antepfıstığı Psillidi 200 ml/100 l su (nimf) 7 gün
(Agonescena pistaciae)
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 20 ml/da (ergin) 14 gün
**Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 7,5 ml/100 l su (larva) 15 gün
Mısır Mısır koçankurdu  30 ml/da (larva) (15 gün arayla 3 defa ilaçlama) 21 gün
(Sesamia nonagroides)
Mısır kurdu (Ostrinia nubilialis)

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılamaz.

*Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.