Menta Nocturn


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Menta Nocturn
Ürün Adı : MENTA NOCTURN
Etken Madde  : 480 g/l Diflubenzuron
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Grubu : 15 -  İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   :

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına göllere, akarsulara bulaştırmayınız.

-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boş ilaç ambalajlarını başka maksatla kullanmayın. Usulüne uygun imha ediniz.

-Seçici bir ürün olduğundan yaralı parazit veya predatörleri olumsuz yönde

etkilemez.

- Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Fakat uygulamadan hemen sonra yağmur yağmışsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Piyasaya Takdim Şekli :

1 L, 250 ml, 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir ancak ilaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

 

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ORGANİZMA ADI

 

UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

Armut

 

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

 

25 ml + 50 ml yayıcı yapıştırıcı / 100 L su

 

 

 

14 gün

 

 

Elma

 

Elma iç kurdu  (Cydia pomonella)

Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)

Armut yaprak galeri güvesi

(Leucoptera scitella)

 

 

 

 

20 ml / 100 L su

 

 

14 gün

 

Pamuk

 

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

 

 

30 ml / da

 

14 gün