Optius


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Optius

 

 

 

 

 

 

Ürün Adı : OPTİUS
Etken Madde  : % 5 Emamectin Benzoate
Formülasyon Şekli : Suda Çözünebilir Granül (SG)
Grubu : 6 -  İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   :

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına göllere, akarsulara bulaştırmayınız.

-Bekleme süresine uyunuz.

Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Piyasaya Takdim Şekli :

0,1 kg - 0,4 kg - 1 kg

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ-Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 (gd), 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek uygulama yapılır. Her dölde bir uygulama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ürünün etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak uygulamalara devam edilir.

Biber (sera-tarla), hıyar (sera) ve patlıcan (sera)-Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera-tarla) ve biber (sera)-Yeşilkurt: Larvalar meyveye giriş yapmadan, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen uygulamaya başlanır.

Pamuk-Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde uygulama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla uygulama tekrarlanmalıdır.

Pamuk-Yeşilkurt: Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Nar Harnup Güvesine Karşı: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm çapına geldiğinde, bulaşık oranı da %5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Karanfil-Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınamaz.

Karanfil-Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Zeytin-Zeytin fidantırtılı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulama başlanır. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ORGANİZMA ADI

 

UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ

SON UYULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 

*BAĞ

 

Salkım güvesi

 (Lobesia botrana)

 

25 g/100 L. su (Larva)

 

 

7 gün

 

BİBER (Sera)

 

Yeşilkurt

 (Helicoverpa armigera)

 

30 g/ da (Larva)

 

7 gün

BİBER (tarla)

Pamuk yaprakkurdu

 (Spodoptera littoralis)

30 g/ da (Larva)

7 gün

DOMATES (Sera)

Yeşilkurt

 (Helicoverpa armigera)

30 g/100 su (Larva)

7 gün

DOMATES

(Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera

30 g/100 su (Larva)

7 gün

HIYAR (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

 (Spodoptera littoralis)

30 g/100 su (Larva)

7 gün

PATLICAN (Sera)

Pamuk yaprakkurdu

 (Spodoptera littoralis)

30 g/100 su (Larva)

7 gün

PAMUK

Pamuk yaprakkurdu

 (Spodoptera littoralis)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera

 

35 g /da Larva

 

40 g / da Larva

7 gün

 

21 gün

NAR

Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae)

30 g/100 L. su (Larva)

14 gün

KARANFİL (Kesmen Karanfil)

Pamuk yaprakkurdu

 (Spodoptera littoralis)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera

 

 

 

30 g / 100 L su Larva

 

_

ZEYTİN

Zeytin fidantırtılı

(Palpita unionalis)

30 g / 100 L su Larva

14 gün