Ares

Ares
Ürün Adı : MENTA ARES
Etken Madde     : 350 gr / L İmidacloprid
Fromülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği                : Neonicotionid grubunda yer alan geniş etki
spektrumlu sistemik bir insektisittir.
Grubu                : 4-A İNSEKTİSİT
Zehirliliği            : Sıçanlarda akut oral LD50: 450  mg. / kg.
Çevreye Etkisi  : Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu             : Özel bir antidotu yoktur.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,2 L - 0,5 L - 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır. Elde edilen ilaçlı su yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılır ve bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Kök Boğazı İlaçlaması:
Domateste tel kurtlarına karşı: Önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml malul hesabı ile bir dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır. Hesaplanan su miktarı bir kap içerisine konur ve 100 ml ilaç konularak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.
Narenciye yaprak galeri güvesine karşı: ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazı çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kök boğazına dökülür; ilaçlamadan 1-2 gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.
Damla sulama ilaçlaması: Önce bitkilerin kök bölgesini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damla sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml / dekar) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlülün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktarda ilaç (100 ml / dekar) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

ARES adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4-A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ARES’in  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Pamuk Yaprak biti
(Aphis gossypii)
35 cc / dekar
- nimf, ergin
14 gün
Yaprak piresi
(Empoasca decipiens)
35 cc / dekar
- nimf, ergin
Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
85 cc / dekar
- nimf - ergin
Armut Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)
40 cc / 100 L su
- nimf, ergin
14 gün
Elma Elma yaprak biti
(Aphis pomi)
20 cc / 100  L su
- nimf, ergin
14 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti
(Myzus persicae)
20 cc / 100 L su
- nimf, ergin
14 gün
Sebze Domateste şeftali yaprak biti
(Myzus persicae)
20 cc / 100 L su
- nimf, ergin
7 gün
Domateste tel kurdu
(Agriotes spp.)
100 cc / dekar
Domates (sera) beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
100 cc / dekar
- nimf, ergin
(Damlama sulama yöntemi ile)
Bamya ve fasulyede
bakla yaprak biti
(Aphis fabae)
20 cc / 100 L su
- nimf, ergin
Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
15 cc / dekar
- ergin, larva
Patlıcanda bakla yaprak biti
(Aphis fabae)
20 cc / 100 L su
- nimf, ergin
Patlıcan (sera) Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
100 cc / dekar
- nimf, ergin
Damlama sulama yöntemi ile
Antep fıstığı Yaprak psillidi
(Agonoscena pistaciae)
30 cc / 100 L su
- nimf, ergin
14 gün
Turunçgiller Yaprak galeri güvesi
(Phyllocnistis citrella)
3,5 cc / ağaç: Gövde
çapı 3 cm’ye kadar
olan fidanlarda
14 gün
6 cc / ağaç: Gövde
çapı 5-6 cm’ye kadar
olan fidanlarda