Diagonis 2.5 EC


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Diagonis 2.5 EC
Ürün Adı : DİAGONİS 2.5 EC
Etken Madde  : 25 gr / L. Deltamethrin
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kontakt ve mide zehiri insektisittir. Pretroid grubu içinde
en hızlı etki süresine sahiptir. Rezidüel etki göstererek
uzun süreli koruma sağlar.
Grubu : 3-A İNSEKTİSİT
Zehirliliği : Sıçanlar için akut oral  LD50: 135 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Spesifik antidodu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
Acil durumda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına
göre 10-20 mg Diazepam enjekte edilir.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 0,5 L - 1 L.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaç önce ayrı bir kapta az miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısı çalıştırılarak hazırlanmış ilaç içine dökülür ve üzeri su ile tamamlanır. Hazırlanmış ilaç aynı gün içinde kullanılır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

İlaç değme ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilaçlamaların zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapabilecek şekilde uygulanması gerekir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

DİAGONİS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3-A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DİAGONİS’in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Meyve Tomurcuk tırtılları
(S.ocellana,H. nubiferana)
30 ml / 100 L su 3 gün
Testereli arılar 
(Hoplocampa sp.)
30 ml / 100 L su
Elma iç kurdu 
(Cydia pomonella)
15 ml / 100 L su
Elma ağ kurdu
(Hyponomeuta malinellus)
5 ml / 100 L su
Yaprak piresi 
(Caccopsilla pyri)
50 ml / 100 L su
Bağ Dürmece 
(Sparganotis pilleriana)
50 ml / 100 L su 3 gün
Salkım güvesi 
(Lobesia botrana)
30 ml / 100 L su
Ege Bölgesinde
kullanılması sakıncalıdır.
Antep
fıstığı
Yaprak psillası 
(Agonoscena sp.)
30 ml / 100 L su 3 gün
Sebze Beyaz sinek 
(Bemisia tabaci)
100 ml / dekar 3 gün
Bozkurt 
(Agrotis sp.)
50 ml / dekar
Yeşil aksam ilaçlaması
Pis kokulu yeşil böcek 
(Nezara sp.)
50 ml / dekar 
Yaprak pireleri 
(Empoasca sp.)
50 ml / dekar 
Thripsler 
(Thrips sp.)
50 ml / dekar 
Yaprak bitleri 
(Aphis spp.)
50 ml / dekar 
Mercimek Hortumlu böcek 
(Sitona spp.)
50 ml / dekar  3 gün
Apion (Apion sp.) 50 ml / dekar 
Yeşil kurt 
(Heliothis viriplaca)
20 ml / dekar
Patates Patates böceği
(Leptinotarsa decemlinea)
30 ml / dekar 3 gün
Mısır Mısır koçan kurdu
(Sesamia monogrioides)
50 ml / dekar 
15 gün ara ile 3 ilaçlama
3 gün
Pancar Bozkurt (Agrotis sp.) 25 ml / dekar 3 gün
Pancar piresi 
(Cheatocnema sp.)
25 ml / dekar
Kalkan böceği 
(Cassida sp.)
25 ml / dekar
Ayçiçeği Çayır tırtılı 
(Loxostege sticticalis)
25 ml / dekar 3 gün
Yeşil kurt 
(Heliothis armigera)
75 ml / dekar
Zeytin Zeytin güvesi 
(Prays oleae)
30 ml / 100 L su 3 gün
Zeytin sineği 
(Daucus olea)
25 ml / 100 L su
Zeytin kara koşnili 
(Saissetia oleae)
25 ml / 100 L su
Hububat Süne (Eurygaster sp.) 30 ml / dekar -
1. - 3. dönem nimf
50 ml / dekar - 
4. - 5. dönem nimf
3 gün
Ekin kambur böceği 
(Zabrus sp.)
20 ml / dekar
Hortumlu böcek 
(Pachytchius hordei)
30 ml / dekar
Fındık Kırtırtılı 
(Lymantria dispar)
30 ml / dekar 3 gün