Fontana


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Fontana
Ürün Adı : MENTA FONTANA
Etken Madde  : 240 gr / L Thiamethoxam
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği : Neonikotinoid grubu sistemik bir insektisittir.
Grubu : 4-A İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir. Balıklar için zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 0,5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Yapraktan uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde  iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilaç ambalajında iyice çalkalanmalıdır. İlaçlı mahlül bekletilmeden kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİĞİ

FONTANA depo karışımı olarak kullanılacak ise, FONTANA’dan önce ‘suda erir ambalajlı’ (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra FONTANA tanka ilave edilir. FONTANA yaygın olarak kullanılan bir çok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Pamuk: Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Şeftali: 100 adet sürgünün 7’si bulaşık olduğunda ve erginlerin ¾’nün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.  

Domates (sera), Biber (sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sadece sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir.

Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir.

Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.

Elma: Sürgünlerin % 15’inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.,

Bitki Tahammülü : Tavsiyelere uygun kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde yeni ve hassas çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

FONTANA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4-A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FONTANA’nın  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                   KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Pamuk Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 20 ml / dekar 28 gün
Patlıcan Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 30 ml / dekar (tarla) 5 gün
Domates Yaprak bitleri (Myzus persicae) 15 ml / dekar (tarla) 5 gün
Domates Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml / dekar (sera)
(damla sulama)
5 gün
Biber Beyaz sinek (Bemisia tabaci) 100 ml / dekar (sera)
(damla sulama)
5 gün
Şeftali Yaprak bitleri (Myzus persicae) 10 ml / 100 L su 14 gün
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 25 ml / 100 L su 14 gün
Marul Yaprak bitleri (Aphis gossypii) 20 ml / dekar 7 gün
Elma Yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 15 ml / 100 L su 14 gün