İntegral 5 EC


Ürün Ruhsatı ve Etiketi İntegral 5 EC
Ürün Adı : İNTEGRAL 5 EC
Etken Madde  : 50 gr / L Lambda-Cyhalohtrin
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kontakt ve mide yoluyla etkilidir. Ani ve
kalıcı etkili sentetik piretroid grubu bir insektisittir.
Grubu : 3-A İNSEKTİSİT 
Zehirliliği : Sıçanlar için akut oral LD50: 56 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Spesifik bir antidotu yoktur. Mide, mide muhteviyatının
solunum yollarına  kaçmamasına özen gösterilerek yıkanır.
Sonra semptomatik  ve takviye edici tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 1 L - 5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline  getirilen ilaç aletinin deposuna aktarılır. Alet karıştırıcısı çalıştırılarak yavaş yavaş depo su ile tamamlanır. Bitkinin her tarafının ilaçlanmasına dikkat edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

İNTEGRAL birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

İNTEGRAL değme ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilaçlamaların zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapabilecek şekilde uygulanması gerekir.

Pamukta yeşil kurda karşı yeni çıkışların çoğunlukla olduğu yani larvalar küçük dönemde iken yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ve ilaçlamadan itibaren 5 gün içinde konacak yeşil kurt yumurtaları da İNTEGRAL'in etkisiyle açılmayıp larva meydana getiremezler. Mısırda, mısır kurdu ve koçan kurduna karşı ilk bulaşmalar görüldüğünde ilk ilaçlama, diğer ilaçlamalar 10-15 günde bir yapılır. Elma iç kurduna karşı ilk ilaçlama, larvaların yeni çıktıkları dönemde yapılmalıdır. Larvalar meyveler içerisine girmeden yapılan ilaçlama en uygundur. İlk ilaçlamadan sonra 20-25 gün arayla 2-3 ilaçlama daha yapılır. Bağlarda, salkım güvesine karşı ilk ilaçlama ilk larvaların görüldüğü çiçek tomurcuğu döneminde yapılır. İkinci ilaçlama koruk, üçüncü ilaçlamada üzümler tatlanmaya başladığında uygulanır. Bağda, Agrotislere karşı filizler uyandığında dallara ve omcanın altına ilaç uygulanır. Domateste, larvalar küçük devrelerde iken ve meyvelerin içerisine girmeden ilaçlama yapılmalıdır. Lahanada, ilaçlamalar lahana güvesi larvaları küçük devrelerde iken yapılmalıdır ve ilaçlamalarda 100 lt suya 20 ml yayıcı yapıştırıcı ilavesi yararlı olur. Patateste patates böceğine karşı larva ve ergin dönemlerinde ilaçlamalar yapılmalıdır. Antep fıstığında yaprak psilla nimfleri yapraklarda ilk görüldüğünde birinci ilaçlama yapılır. Fındıkta, ilaçlamalar fındık meyvelerinin 3-4 mm çapta olduğu devrede yapılmalıdır. İNTEGRAL her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir. İlaçlama aleti  uygulamadan önce iyice temizlenmeli, uygulama dozunu ayarlamak için kalibre edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

İNTEGRAL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3-A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İNTEGRAL’in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Pamuk *Yeşilkurt 
(Heliothis armigera)
150 ml / dekar
- larva
7 gün
**Yaprak biti 
(Aphis gossypii)
50 ml / dekar
*** Kırmızı örümcek
(Tetranychus urticae)
50 ml / dekar
- Nimf-ergin
Elma Elma İç kurdu 
(Cydia pomonella)
20 ml / 100 L su 
- larva
3 gün
Ağ kurdu 
(Hyponomeuta sp.)
10 ml / 100 L su
- larva
Bağ Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
20 ml / 100 lt su
- larva
7  gün
Kesici kurt 
(Agrotis spp.)
30 ml / 100 L su
- larva
Mısır Koçan kurdu
(Sesamia nonagrioides)
30 ml / dekar
- larva
15 gün ara ile
3 ilaçlama
14  gün
Kesici kurt
(Agrotis spp.)
50 ml / dekar
- larva
Mısır kurdu 
(Ostrinia nubilalis)
30 ml / dekar
- larva
15 gün ara ile
3 ilaçlama
Patates Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
40 ml / dekar
- larva ve ergin
3  gün
Pancar Kalkan böceği
(Cassida spp.)
25 ml / dekar
- nimf ve ergin
3 gün
Buğday Süne 
(Eurygester integriceps)
20 ml / dekar - 1. - 3. 
ve 4. - 5. nimf dönemi
14 gün
Hububat hortumlu böceği
(Pachytchius hordei)
25 ml / dekar
- ergin
Ekin kambur böceği 
(Zabrus spp.)
50 ml / dekar
- larva
Domates Yeşilkurt
(Heliothis armigera)
50 ml / dekar
- larva
3  gün
Soya Yeşilkurt 
(Heliothis armigera)
150 ml / dekar    
Lahana Lahana yaprak güvesi
(Plutella maculipennis)
25 ml / dekar 
- larva
3 gün
Antep
fıstığı
Yaprak psillası
(Agonoscena targioni)
20 ml / 100 L su
- nimf
3  gün
Zeytin Zeytin güvesi / çiçekte
(Prays oleae)
15 ml / 100 L su
- larva
3  gün
Fındık Fındık kurdu
(Balaninus nucum)
50 ml / dekar
- ergin
3  gün

* Akdeniz Bölgesi'nde kullanılmaz.

** Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde kullanılır.

*** Sadece Ege Bölgesi'nde kullanılır.