Lapis


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Lapis
Ürün Adı : MENTA LAPİS
Etken Madde  : 50 gr / L Lufenuron
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kitin sentezini önleyerek etkili olan bir insektisittir. Yaprak
kurtları larvaları üzerine etkilidir. Temastan ziyade mide
yoluyla etki eder.
Grubu : 15 İNSEKTİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral LD50: 2000 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Balıklara zehirlidir. Arılara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

LAPİS nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

LAPİS, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk: Bitki başına, 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.
Biber: 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı yoğunluğu görülmesi halinde ilaçlama yinelenmelidir. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır: Bir bitkide ortalama 2 larva görüldüğünde ilaçlamaya geçilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

LAPİS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LAPİS’in  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                    KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Pamuk Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)
30 ml / dekar 28 gün
Biber Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)
30 ml / dekar 7 gün
Mısır Çizgili yaprak kurdu
(Spodoptera exiqua)
20 ml / dekar 35 gün