Mensban 25 WP


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mensban 25 WP
Ürün Adı : MENSBAN 25 WP
Etken Madde  : %25 Chlorpyrifos
Formülasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
Özelliği : Kontakt, mide ve gaz etkili geniş spektrumlu
organik fosforlu bir insektisittir.
Grubu : 1-B İNSEKTİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral LD50: 135 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir.  Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Atropin Sülfat'tır. Atropin sülfat zehirlenmenin
şiddetine göre 2-3 mg’dan başlayarak
100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine
göre doktor tedavisi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,8 kg   

KARIŞABİLİRLİĞİ

Bordo bulamacı ile karışmaz. Genel olarak diğer fungisit, insektisit ve akarisitlerle karışabilir. Ancak ayrı bir kapta ilaçların karışımı hazırlanarak karışımın homojen olup olmadığının test edilmesi tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Tohum ilaçlaması için:

Daha önce su ile nemlendirilmiş olan tohumlar gerekli miktarda ilaçla karıştırıldıktan sonra ekilir.

Toprak ilaçlaması için:

Toprak hazırlığı sırasında dekara tavsiye edilen dozda ilaç ölçülür, bir miktar ince kum toprak ile iyice karıştırılıp toprak sathına düzgünce serpilir. Daha sonra 10-15 cm toprak işlemesi ile toprağa karıştırılır. Dekara doz uygulamalarında tavsiye edilen dozun dekara doğru ve homojen bir şekilde atılabilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için ilaçlama aletinin tankı ilaçsız suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi belli bir hızla gidilerek belli bir alan ıslatılır. Daha sonra ıslatılan alan ve harcanan su ölçülerek bir dekara atılması gereken ilaçlı su miktarı orantı yoluyla hesaplanır. Hesaplanan ilaç miktarı ve gerekli su aletin karıştırıcısı çalıştırılarak deposuna doldurulur. Daha sonra aynı hız ve vitesle ilaçlamaya geçilir.

Zehirli yem hazırlanması:

Yukarıda belirtilen dozlar kepekle kuru kuruya karıştırılır. Sonra içine 500 gr şeker eritilmiş su ile yavaş yavaş karıştırılarak nemlendirilir. Nemlendirme derecesi (5 litre su kullanılarak) kepeğin sünger haline gelmesi ile ayarlanır. Böylece hazırlanan zehirli yem akşam üzeri sebzelerde dekara 5-8 kg, mısırda 5-6 kg hesabı ile bitki diplerine serpilir. İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha etkili olur.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENSBAN 25 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENSBAN 25‘in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                   KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
                                                         SATIH İLAÇLAMASI OLARAK
Hububat Hortumlu böcek 
(Pachytychius hordei)
400 gr / dekar
- ergin
______
Mısır Tel kurdu 
(Agriotes spp.)
1000 gr / dekar
toprak ilaçlaması
______
Sebze Tel kurdu 
(Agriotes spp.)
1200 gr / dekar
- larva
______
Bozkurt 
(Agrotis spp.)
1200 gr / dekar
- larva
______
Fındık Mayıs böceği 
(Melolantha melolantha)
15 gr / m² - taç
izdüşümü alanına
______
Meyve Ağaçları
ve Fidanları
Toprak altı zararlıları 15 gr / m² - taç
izdüşümü alanına
______
                                                        TOPRAK İLAÇLAMASI OLARAK
Hububat Ekin kambur böceği 
(Zabrus spp.)
200 gr / 100 kg
tohum - ergin, larva
______
Mısır Mısır maymuncuğu 
(Tanymrchus sp.)
900 gr / 100 kg
tohum - ergin
______
Sebze Bozkurt 
(Agrotis spp.)
1200 gr / 100 kg
tohum
______
Tel kurdu 
(Agriotes spp.)
1200 gr / 100 kg
tohum
______
Pamuk Bozkurt 
(Agrotis ipsilon)
1200 gr / 100 kg
tohum
______
Tel kurdu 
(Agriotes spp.)
1200 gr / 100 kg
tohum
______
                                                                 ZEHİRLİ YEM OLARAK
Mısır Bozkurt 
(Agrotis ipsilon)
3 kg + 100 kg kepek
+ 500 gr şeker - larva
______
Dana burnu 
(Grylotalpa gryllotalpa)
3 kg + 100 kg kepek +
500 gr şeker - nimf, ergin
______
Sebze Bozkurt 
(Agrotis spp.)
3 kg + 100 kg kepek
+ 500 gr şeker - larva
______
Dana burnu 
(Grylotalpa gryllotalpa)
4 kg + 100 kg kepek
+ 500 gr şeker - ergin
______
Ayçiçeği Bozkurt 
(Agrotis spp.)
3 kg + 100 kg kepek
+ 500 gr şeker - larva
______
Susam Bozkurt 
(Agrotis spp.)
3 kg + 100 kg kepek
+ 500 gr şeker - larva
______