Mensban 4


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mensban 4
Ürün Adı : MENSBAN 4
Etken Madde  : 480 gr / L Chlorpyrifos-Ethyl
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Özelliği : Kontakt, mide ve gaz etkili geniş spektrumlu
organik fosforlu bir insektisittir.
Grubu : 1-B İNSEKTİSİT
Zehirliliği : Sıçanlarda akut oral LD50: 135 mg / kg
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir.
Antidotu : Atropin Sülfat'tır. Atropin sülfat zehirlenmenin
şiddetine göre 2-3 mg’dan başlayarak 100 mg’a
kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor
tedavisi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 0,5 L - 1 L - 5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Emülsiyon konsantre olan ilaç su ile karıştığından her türlü aletle uygulanabilir. Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma aparatı çalışır durumda iken ilave edilir. Sonra depo suyla tamamen doldurulur.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç diğer insektisit, fungisit, akarisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

MENSBAN 4 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1-B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENSBAN 4‘ün   aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1-B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

                                               KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ

SON İLAÇLAMA
İLE HASAT 
ARASINDAKİ SÜRE

Meyve  Ağaç sarı  kurdu
(Zeuzera pyrina)
200 ml / 100 L su  14 gün
Amerikan beyaz kelebeği
(Hyphantria cunea)
100 ml / 100 L su
Armut kaplanı
(Stephanitis pyri)
150 ml / 100 L su
- nimf, ergin
Armut kırmızı kabuklu biti
(Epidiaspis leperii)
100 ml / 100 L  su
- larva
*Dut kabuklu biti
(Pseudaulacapsis  pentagona)
100 ml / 100 L  su
- larva
Elma gövde kurdu
(Synanthedon myopaeformis)
125 ml / 100 L su 
- ergin, larva
Elma iç kurdu 
(Cydia  pomonella)
150 ml / 100 L su
- larva
İki kabarcıklı koşnil 
(Polaeolecanisum
bituberculanum)
                               
150 ml / 100 L su
- larva
Kahverengi koşnil
(Parthenoleconium comi)
150 ml / 100 L su
- nimf
*San jose kabuklu biti 
(Quadraspidiotus perniciosus)
150 ml / 100 L su
- nimf, ergin
*Şeftali virgül kabuklu biti
(Nilotaspis  halli)
150 ml / 100 L su
- nimf, ergin
Yaprak bitleri
(Aphis pomi,Dyasphıs
plantaginea,Dyasphısspp,
Myzus persicae)
150 ml / 100 L su
- nimf, ergin
Elma yaprak bükeni
(Archips rosamus)
100 ml / 100 L su
- larva
Zeytin Zeytin kabuklu biti
(Parlatoria oleae)
100 ml / 100 L su
- larva
14 gün
Zeytin güvesi 
(Prays oleae)
150 ml / 100 L su
- larva
Şeker
pancarı
Toprakaltı zararlıları  
(Collembola spp.,
Blanulus spp. Agriotes
spp.,Agrotis spp)
150 ml / dekar 
- larva
7 gün
Pancar pireleri   
(Chaetocnema tibialis,
Cleonus spp.,Lixus spp.)
150 ml / dekar 
- larva
Yaprak kurtları 
(Spodoptera exiqua,
Mamestra spp.,
Plusia gamma)
200 ml / dekar 
- larva
Bağ Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
100 ml / 100 L su
- ergin, larva
14 gün
Sebze Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
200 ml / dekar
- larva
7 gün
Lahana göbek kurdu 
(Helulla undalis)
200 ml / dekar
- larva, yumurta
Pamuk yaprak kurdu 
(Spodoptera littoralis)
180 ml / dekar
- larva, ergin
Patates böceği
(Leptinotorsa decemlineata)
180 ml / dekar
- larva, ergin
Soğan pisillası
(Bacteriocera tremblayi)
150 ml / dekar
- larva
Yeşil kurt
(Helicoverpa armigera)
180 ml / dekar
- larva, ergin
Mısır Mısır koçan kurdu
(Sesamia nonagroides)
180 ml / dekar
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
7 gün
Mısır kurdu 
(Ostrinia nubilalis)
180 ml / dekar
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)
Nohut,
Mercimek
Yeşil kurt
(Helicoverpa viriplace)
150 ml / dekar
- larva
7 gün
Hububat Ekin güvesi 
(Syringopais temperatella)
100 ml / dekar
- larva
14 gün
Ekin kambur böceği
(Zabrus spp.)        
200 ml / dekar
- larva
Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
250 ml / dekar
- larva
Ayçiçeği Yeşil kurt 
(Helicoverpa spp.)
200 ml / 100 L su
- larva
14 gün
Pamuk Pamuk yaprak kurdu 
(Spodoptera littoralis)
180 ml / dekar
- larva
14 gün
Pamuk yaprak biti 
(Aphis gossypii)
200 ml / dekar
(Ege ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde
kullanılır.)
______

* Yaz mücadelesi