Thales


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Thales
Ürün Adı : THALES
Etken Madde  : 400 gr / L Buprofezin
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği : Kontakt ve mide zehiri etkili bir insektisit-akarisittir.
Grubu : 16 İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   : Arılara zehirlidir. Balıklar için zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L - 5 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

THALES Lambda Cyhalothrin, Fenproxymate, Pirimiphos-Methyl, Primicarb etkili maddeli ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılması tavsiye edilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Pamuk beyaz sinek müadelesinde: Larva ve pupalarına etkili olduğundan yaprak başına ortalama 8-10 larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanır. Birinci ilaçlamadan 10-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır. Bundan 20 gün sonra popülasyon kontrol edilerek gerekirse üçüncü ilaçlama da yapılabilir.

Domateste beyaz sinek mücadelesinde: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt orta ve üst yapraklaradan 50 yaprak toplanır. Yaprak başına ortalama 5 larva pupa olduğunda mücadele uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

THALES adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 16 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için THALES’in  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 16 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

                                                KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Pamuk Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
100 ml / dekar
- larva, pupa
______
Domates
(sera)
Beyaz sinek
(Bemisia tabaci)
100 ml / 100 L su
- larva, pupa
7 gün