Trigon


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Trigon
Ürün Adı : MENTA TRİGON
Etken Madde  : 150 gr / L Indoxacarb
Formülasyon Şekli : Süspansiyon Konsantre (SC)
Özelliği : Kısa sürede etkisini gösteren Oxadiazin grubu bir insektisittir.
Grubu : 22-A İNSEKTİSİT
Çevreye Etkisi   : Balıklara ve diğer sucul canlılara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Piyasaya Takdim Şekli: 0,25 L - 0,5 L - 1 L

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. TRİGON ambalajının kapağı açılmadan önce iyice çalkalanır. Gerekli miktardaki ilaç küçük bir kapta su içinde iyice karıştırılır ve bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Daha sonra gerekli miktardaki suyu karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama aletinin deposuna eklenir. İlaçlama boyunca karıştırıcıyı çalıştırmaya devam edilir. Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacaksa aletin deposuna önce TRİGON konulmalı ve diğer ilaç eklenmelidir. İlaçlamanın usulüne uygun olarak yapılabilmesi amacıyla ilaçlamaya başlamadan önce bir dekar için gerekli su miktarının belirleyebilmek için ayrı bir yerde kalibrasyon yapılması ve ilaçlamanın bu kalibrasyona uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

KARIŞABİLİRLİĞİ

Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI

Bağ salkım güvesi: Sezon içinde sofralık üzümlerde 6, şaraplık üzümlerde ise 3 uygulamaya kadar ilaçlama tekrarlanabilir. Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir. En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmaktadır. Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla yeni bırakılacak yumurtalara karşı da kontrol sağlanır. Zararlı yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Pamuk yeşilkurt ve pamuk yaprak kurdu: Pamukta yeşilkurt ve yaprak kurdu (Prodenya) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur, buna rağmen zararlıların tüm larva dönemlerine etkilidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 4 ‘ten fazla TRİGON uygulaması yapılmamalıdır.

Mısır koçan kurdu ve mısır kurdu: Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 3 ilaçlama yapılır.

Domates yeşil kurdu ve pamuk yaprak kurdu: En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Sezon içinde aynı yerde domateste 4 ‘ten fazla TRİGON uygulaması yapılmamalıdır.

Elma iç kurdu: TRİGON elma iç kurdu zararlısının hem larva hem de yumurtalarına etkilidir. Bu zararlı ile mücadelede en yüksek etki için ilacın yumurtalarının hedef alınması tavsiye edilir. İlaçlama zamanının tespiti için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Genel olarak zararlının 1. dölüne karşı ilk ilaçlama, ilk ergin uçuşları başladıktan (tuzaklarda ilk ergin kelebekler yakalandıktan) 6-7 gün sonra ilk yumurtalar görüldüğünde yapılmalı, böylece zararlının yumurtaları öldürülerek larvanın meyve içine girmesi ve zarar yapması engellenmelidir. İlacın etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. 2. ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilir.

Fındık kurdu: Sezon içinde fındıkların mercimek iriliğinde olduğu dönemde ilaçlamalar için uyarı verilir verilmez bir ilaçlama yapılır. İlaçlama sırasında fındık bitkilerinin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli iyi bir kaplama yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

TRİGON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 22-A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRİGON’un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 22-A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. TRİGON’un etkili maddesi İndoxacarb yeni ve farklı bir etki şekline sahip olduğu için böceklerin dayanıklılık kazandığı alanlarda bu ilacın uygulanması dayanıklılığı geciktirmek yada engellemek için çok uygundur. Gerektiği durumlarda TRİGON‘un farklı etki mekanizması olan karbamat, sentetik piretroid organik fosforlular yada acyl urea grubundan insektisitlerle değişimli olarak kullanınız. Zararlı yoğunluğunu izleyerek zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında ilaçlama yapınız. Yoğunluk fazlaysa zararlının bir dölü için birden fazla ilaçlama yapılması gerekebilir. TRİGON uygulamaları için daima etiketteki doz, ilaçlama aralığı ve zamanlama ile ilgili tavsiyelere uyunuz. TRİGON etkili maddesi İndoxacarb’ın pek çok yararlı böceklere yüksek derecede seçici olması zararlıların baskı altında tutulmasında avantajlı bir durum yaratacak aynı zamanda bu zararlıların ilaçlara karşı dayanıklılık kazanmasının engellenmesinde yarar sağlayacaktır. Menta Trigon ile sezon içinde aynı yerde sofralık üzümlerde 6, mısırda ve şaraplık üzümlerde 3, domates,pamuk ve elmada 4, fındıkta 1’den fazla uygulama yapmayınız.

                                                KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANIM DOZU
VE DÖNEMİ
SON İLAÇLAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ
SÜRE
Bağ Salkım güvesi
(Lobesia botrana)
25 ml / 100 L su
- larva
3 gün (sofralık üzüm)
10 gün (şaraplık üzüm)
Pamuk Yeşil kurt 
(Heliothis armigera)
45 ml / dekar
- larva
14 gün
Yaprak kurdu 
(Spodoptera littoralis)
40 ml / dekar
- larva
14 gün
Mısır Mısır koçan kurdu
(Sesamia nonagrioides)
30 ml / dekar
- larva
3 gün
Mısır kurdu 
(Ostrinia nubilalis)
30 ml / dekar
- larva
3 gün
Domates Yeşil kurt 
(Heliothis armigera)
40 ml / dekar
- larva (tarla)
3 gün
Pamuk yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)
35 ml / 100 L su
- larva (sera)
3 gün
Elma Elma iç kurdu 
(Cydia pomonella)
35 ml / 100 L su
- yumurta, larva
14 gün
Fındık Fındık kurdu 
(Curculio nucum)
45 ml / dekar
- ergin
14 gün