Vonda


Ürün Tescili ve Etiketi Vonda
Ürün Adı : VONDA Mn+Zn+B
Türü : Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Garanti Edilen İçerik   : W/W
Suda Çözünür Mangan (Mn) : 12
Suda Çözünür Çinko (Zn) : 12
Suda Çözünür Bor (B) : 1

Piyasaya Takdim Şekli: 1 kg

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

VONDA; yüksek içerikli ve dengeli Mangan ve Çinko ile aktivasyonu artırıcı etkiye sahip Bor elementlerinin karışımı olan bir üründür. İçeriğindeki Mangan, Çinko ve Bor mikro bitki besin elementleri sayesinde bitkinin ihtiyaç duyduğu fakat pH’sının yüksek olması nedeniyle topraktan alamadığı mikro bitki besin element ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar.  Bitkilerde yaşlı yapraklarda mikro element noksanlığına dayalı sararma ve dökülmeyi önlediği gibi meyve dökülmesini de engeller. Kullanılan ekili ve dikili alanlardaki bitkilerde meyve miktarı, kalitesi, albenisini ve depolama kabiliyetini artırır. İçeriğindeki sülfat kökü nedeniyle toprağın ve sulama suyunun pH’sını regüle ederek bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından topraktan alımını kolaylaştırır. İçeriğindeki Mangan, Çinko ve Bor mikro bitki besin elementlerinin tamamı suda çözünür formunda olmasından dolayı topraklarda birikmeye ve toprak kirliliğine neden olmayan bir bitki besin kaynağıdır.

                                                    KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI
BİTKİ ADI UYGULAMA DÖNEMİ YAPRAKTAN
UYGULAMA
DAMLA SULAMA
İLE UYGULAMA
Tüm Sera ve Açık
Alan Sebzeleri ile
Kışlık Sebzelere

(Biber, Domates,
Patlıcan, Kavun,
Karpuz ve hıyar vs.)
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
100-150 gr
/ 100 L su
400-450 gr
/ dekar
Tüm Süs
Bitkilerinde
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
100-150 gr
/ 100 L su
400-450 gr
/ dekar
Tüm Fideliklerde Fidelerin sulanması esnasında
iki tekerrürde uygulanır.
100-150 gr
/ 100 L su
400-450 gr
/ dekar
Tüm Yumrulu
Bitkiler
(Patates,
Havuç, Şeker
Pancarı, Soğan vb.)
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
200 gr
/ 100 L su
500-600 gr
/ dekar
Tüm Meyve
Ağaçlarında,
Bağlarda
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
200-250 gr
/ 100 L su
75-100 gr
/ ağaç
Muz, Fındık ve
Turunçgiller
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
150-200 gr
/ 100 L su
75-100 gr
/ ağaç
Tüm Tarla ve
Endüstri Bitkileri

(Buğday, Mısır,
Tütün, Ayçiçeği,
Çeltik vs.)
Gelişmenin başlamasıyla
birlikte iki veya üç tekerrürde
uygulanır.
150-200 gr
/ 100 L su
______