Fulca


Ürün Tescili ve Etiketi Fulca

Ürün Adı                                                 : FULCA

Türü                                                        : Sıvı Fulvik Asit

Garanti Edilen İçerik                             : W/W

Organik Madde                                      : % 15

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)  : % 5

Maksimum Klor (Cl) Miktarı                  : % 8.6

pH Aralığı                                               : 4.5-6.5

 

Piyasaya Takdim Şekli: 1 L

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE BİTKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FULCA; Fulvik Asit ile Organik Kalsiyum’un karışımı olarak geliştirilmiş bir üründür. Fulvik Asit, FULCA’nın Organik Kalsiyum kompleksini oluşturmaktadır. Bu sayede yaprak uygulaması ile içeriğindeki Kalsiyum bitkinin hücre membranlarına ulaşır ve bitkinin ihtiyaç duyduğu anda Kalsiyum takviyesini eksiksiz bir biçimde karşılar. Bileşimindeki Kalsiyum iyonu besin maddelerinin bitkiye girişini hızlandırır. Ayrıca ağır metallerin bitki ve topraktaki olumsuz etkilerini azaltır. Bileşimindeki Kalsiyum iyonu toprakta karbonatlarla birleşerek amonyumlu gübrelerin topraktan amonyak (NH3) gazı şeklinde kaybını önler. Toz gübrelerle birlikte kullanıldığında diğer gübrelerin bitki tarafından alımını, yapraktan kullanılan çok mineralli yaprak gübrelerinin etkisini artırır. Fulvik Asit ve Kalsiyum’un karışımı olan FULCA diğer zirai ilaçlarla ve gübrelerle sorunsuzca karışır.

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ VE MİKTARI
KULLANIM ALANI KULLANIM ZAMANI KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
YAPRAKTAN TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzelerinde ve Çiçekte Dikimden 10 gün sonra sezon boyunca 15 gün arayla sezon  boyunca kullanılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzelerde ve Çiçekte Ekim dikimden 15-20 gün sonra sezon boyunca 20 gün arayla  kullanılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Tüm Kışlık Sebzelerde Ekim dikimden 15-20 gün sonra sezon boyunca 20 gün 2-3 uygulama yapılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Kavun, Karpuz, Kabak 2. döller görülmeye başlandıktan sonra hasat sonuna kadar 15 gün arayla kullanılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Tüm Yumrulu Bitkilerde Ekim dikimden 3 hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasat sonuna kadar 3-4 uygulama yapılır. 100 litre suya 175 cc - 200 cc 1000 - 1500 cc / da
Fidanlık ve Kesme Çiçekçilikte Ekim dikimden 2 hafta sonra ilk kırıma kadar 2-3 uygulama yapılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Tüm Meyve Ağaçları, Fındık, Narenciye, Muz ve Bağlarda İlk uygulama yaprak oluşumundan sonra, 2. uygulama meyve tutumundan sonra ve hasat öncesine kadar 7-10 gün ara ile uygulama yapılmalıdır. 100 litre suya 175 cc - 200 cc 1000 - 1500 cc / da
Tüm Endüstri Bitkileri Ekimden 20 gün sonra başlanarak hasattan bir ay öncesine kadar 2-3 uygulama yapılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Tüm Tarla Bitkileri Yabancı ot uygulaması ile kardeşlenme döneminde 2 uygulama yapılır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da
Yem Bitkileri ile Yeşil Alanlarda Her biçimden 10 gün sonra olmak üzere sezon boyunca uygulanır. 100 litre suya 150 cc - 200 cc 500 - 1000 cc / da