Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi

İlgili taraflarımıza karşı sorumluluğumuzun farkında olarak ve Entegre Yönetim Sistemimiz ile faaliyetlerimizi sürdürerek;

 

  • Yürürlükteki birincil ve ikincil mevzuat şartları başta olmak üzere uygulanabilir şartlara, Entegre Yönetim Sistemi’nin ve ilgili diğer standartların gerekliliklerine ve kuruluşumuzun prensiplerine uymayı,

 

  • Faaliyetlerimizi etkileyebilecek her türlü iç ve dış hususu, sağlık ve güvenlik tehlikelerini, çevresel boyut ve etkilerimizi, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini takip ederek risk ve fırsatlarımızı tespit etmeyi, yönetmeyi, gereken aksiyonları almayı, verdiğimiz taahhütleri yerine getirebilme gücümüzü korumayı, sürekli iyileştirmeyi kuruluşumuzun temel kültürü olarak uygulamayı, desteklemeyi, teşvik etmeyi,
  • Müşterilerin ihtiyaçlar ve beklentilerini belirleyerek sahip olunan memnuniyet çizgisini korumayı, bu memnuniyetin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, son kullanıcılarımız tarafından tekrar tercih edilen ürünler üreterek piyasaya arz etmeyi,

 

  • Yenilikçi, rekabetçi ürün ve hizmetlerle marka değerimizi artırmayı, ülke ekonomisine ve Ar&Ge kapasitesine katkı sağlayacak şekilde üretim ve istihdam yeteneğimizi artırarak sürdürmeyi,

 

  • Tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerimize aktif katılımını ve danışımını sağlayarak faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürmeyi, bunun için gereken her türlü eğitim ihtiyacını belirlemeyi ve karşılamayı,

 

  • Stratejik hedeflerimizle uyumlu olarak hedef birliği ve etkin kontrollerle yönettiğimiz iş süreçlerimiz için gerekli tüm kaynakları temin etmeyi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi,

 

  • Çevrenin korunması bilincini oluşturarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmayı veya ortadan kaldırmayı, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm gereklilikleri yerine getirmeyi,

 

  • İş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak iş kazalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması için gerekli düzeltici faaliyetleri yürütmeyi ve sonuçlarını takip etmeyi,

 

Taahhüt ederiz.