Mentachlor


Ürün Ruhsatı ve Etiketi Mentachlor

 

 

 

 

 

Ürün Adı : MENTACHLOR
Etken Madde  : 915 g/L S- Metolachor + 45 g/L Benoxacor (Safaner)
Formülasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu : K3 HERBİSİT
Çevreye Etkisi : Arılara ve balıklara zehirlidir.
Antidotu : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanı

Piyasaya Takdim Şekli: 0,1 L - 0,25 L - 0,50 L - 1 L - 5 L - 20 L

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırıarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MENTACHLOR, pamuk ve domateste topalak ile dar yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Ekim/dikim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Mentachlor’dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, ot vs. ihtiva etmemeli ve toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Bitki koruma ürününün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. Bitki koruma ürünü tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir.

Uygulamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın, bitki koruma ürününün yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfus etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda Mentachlor kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Ve Zamanı

 

Pamuk

Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinochloa colonum, E. crus-galli)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Semiz otu (Potulace oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

 

150 ml/ da Ekim öncesi toprağa karıştırılarak

 

Domates (Tarla)

Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinochloa colonum, E. crus-galli)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Semiz otu (Potulace oleracea)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

150 m/ da Dikim

(şaşırtma)

öncesi toprağa karıştırılarak.